2020-04-03

PIRMASIS 2020 METŲ MOKYKLŲ TARYBŲ PIRMININKŲ SUSITIKIMAS

PIRMASIS 2020 METŲ MOKYKLŲ TARYBŲ PIRMININKŲ SUSITIKIMAS SKIRTAS APTARTI NUOTOLINIO MOKYMO AKTUALIJAS

2020 m. balandžio 2 d. Mokyklų tarybų pirmininkai susirinko į šį kartą virtualų susitikimą – vaizdo konferenciją “Nuotolinis mokymas(is): galimybė ir iššūkiai”.

Nuo 2020 m. kovo 30 d. visos Lietuvos mokiniai pradėjo mokymąsi nuotoliniu būdu. Iki tol – 2 savaitės buvo skirtos intensyviam pasirengimui, kuris apėmė tiek techninių ir technologinių klausimų ir problemų sprendimą, tiek mokytojų pasirengimo šiam iššūkiui, ugdymo turinio organizavimo, medžiagos pritaikymo nuotoliniam mokymui darbus.

Šiame susitikime dalyvavo Vilniaus miesto mero pavaduotojas Vytautas Mitalas, mero patarėjas Albertas Lakštauskas, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausioji patarėja Alina Kovalevskaja, Bendrojo ugdymo skyriaus ir Vilniaus švietimo pažangos centro atstovai.

Savivaldybės atstovai pristatė pasirengimo nuotoliniam mokymui situaciją Vilniaus mieste, išspręstus ir šiuo metu sprendžiamus klausimus. Susitikimo metu vyko aktyvi dalyvių diskusija įvairiais nuotolinio mokymo aspektais, dalyviai pasidalijo pirmosios savaitės įspūdžiais, kėlė svarbius klausimus, į kuriuos buvo ieškoma atsakymų jau susitikimo metu, kitus – fiksuotis ir ieškoti galimų sprendimų artimiausioje ateityje.

Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje skelbiamos Rekomendacijos dėl mokymo organizavimo nuotoliniu būdu.

Vilniaus švietimo pažangos centro interneto svetainėse yra sukurtas specialus skyrius, skirtas Nuotolinio mokymo klausimams. Čia skelbiama ir nuolat atnaujinama informacija apie Nuotolinio mokymo aktualijas, rekomendacijos, ugdymo turinio medžiaga, mokymų ir konsultacijų kalendorius bei įvykusių mokymų įrašai ir kt.

Atliepdami į pasitarimo metu mokyklų bendruomenių atstovams kilusius klausimus ir diskusijas, susijusias su saugumo užtikrinimo aspektu, dalinamės informacija kaip saugiai ir konstruktyviai naudotis internetu ir kitomis nuotolinio mokymo galimybėmis.

Kaip saugiai naudotis internetu, siaučiant koronoviruso pandemijai. Nuoroda

Kaip užrakinti ZOOM pamoką nuo nepageidaujamų svečių? Nuoroda

Kaip palikti mažiau teisių mokiniams Microsoft Teams pamokose. Nuoroda