2019-09-20

Pavaduotojų akademijos seminaras „Vadovavimas ugdymui ir mokymuisi“.

„Pavaduotojų akademija“ kviečia!

Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas bendradarbiaudamas su Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo administracija organizuoja „Pavaduotojų akademiją“, kurios pagrindinis siekis yra sukurti tvarią Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų pavaduotojų kompetencijų tobulinimo bei profesinės tinklaveikos sistemą.

Kviečiame registruotis į Pavaduotojų akademijos seminarą „Vadovavimas ugdymui ir mokymuisi“ – REGISTRACIJA.

Vadovų profesinė kompetencija yra vienas svarbiausių patikimo ir efektyvaus valstybės valdymo garantų, padedantis plėtoti demokratiją, ekonomiką, kurti teisinę valstybę, užtikrinti socialinio gyvenimo stabilumą.

Vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijos suvokiamos kaip asmens bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų žinių visuma, reikalinga sėkmingai profesinei veiklai ir esanti pagrindas sėkmingai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. Jos atitinka švietimo tikslus ir yra grindžiamos pagarba asmens orumui ir savitumui, tikėjimu kiekvieno žmogaus galimybėmis, mokymosi visą gyvenimą samprata, puikiu švietimo, mokymosi supratimu, žmogaus pažinimu, demokratiško vadovavimo principų išmanymu.

Vadovui svarbu atpažinti, tinkamai panaudoti ir kryptingai tobulinti vadybines kompetencijas yra svarbu, nes jos padeda plėtoti ir perduoti darbuotojų elgesio standartus ir organizacijos kultūrą; skatina visų darbuotojų darbo atlikimą; įgalina žmones įgyti konkurencinį pranašumą; skatina tarpfunkcinį ir komandinį elgesį.

Seminaro tikslas – padėti būsimiems vadovams pasirengti vadovavimo valstybinei ar savivaldybės švietimo įstaigai kompetencijų vertinimui.

 TURINYS:

  • Vadovavimas ir/ ar lyderystė ugdymui(-si) ir mokymui(-si): kompetencijos samprata ir struktūra; kompetencijos raiškos formos, pagrindiniai vertinimo metodai
  • Vadovo dėmesys mokymuisi ir pažangai. Duomenimis grįsti kolegialūs sprendimai dėl ugdymo įstaigos tobulinimo prioritetų ir atskaitomybė.
  • Vadovo veikla valdant ir skatinant bendruomenės dialogą apie mokymo(-si) procesą, ugdymo turinį ir mokinių pažangą.
  • Vadovo vaidmuo kuriant palankią ugdymo įstaigos mokymosi aplinką. Partnerysčių ir bendradarbiavimo vardan gero mokymosi inicijavimas, koordinavimas, skatinimas.

Seminaro vadovė: Daiva Liumparienė
Seminaro data: 2019-10-10 (ketvirtadienis)
Seminaro laikas: 1300-1600
Seminaro vieta: Mykolo Romerio universitetas, Didlaukio 55, Vilnius (LAB-102 – universiteto laboratorijų korpusas)

Planuojama seminaro trukmė: 4 val. (seminaro dalyviams kompetencijų tobulinimo pažymėjimai bus išduodami po viso seminarų ciklo 2019 m. gruodžio mėn.).

Projekto koordinatorė: Agata Katkonienė, agata.katkoniene@vilnius.lt, +370 680 93405