2020-11-03

„Pavaduotojų akademijos“ seminaras apie alternatyvių technologijų taikymą ugdyme

Informacinės technologijos gali ne tik palengvinti mokymą, bet ir tapti rimtu iššūkiu visiems ugdymo proceso dalyviams. Perėjimas prie nuotolinio mokymo iškėlė virtinę klausimų, susijusių tiek su elektroninių mokymo priemonių panaudojimu, tiek su pamokos turinio pristatymu. Pasikeitus ugdymo būdui drauge keičiasi ir ugdytojo vaidmuo. Iš dialogu bei diskusija grįsto bendravimo klasėse pereinama prie ugdytojo kaip transliuotojo vaidmens. Šis pokytis – sudėtingas, kadangi besimokantieji neretai yra labiau technologiškai išprusę bei pratę prie aukšto kokybės vaizdinio turinio.

Kaip vesti nuotolinius užsiėmimus pasitelkiant „partizanines“ technikas bei technologinius įrankius, kurie pagerins ugdomojo turinio perteikimą? Kaip pagerinti garso bei vaizdo kokybę transliuojant? Kokias platformas naudoti mokant, atsižvelgiant į jų privalumus bei trūkumus? Kokius iššūkius reikia įvertinti dirbant nuotoliniu būdu?

Visus šiuos klausimus lapkričio 5 d. gvildens Vilniaus miesto darželių ir mokyklų pavaduotojai nuotoliniame seminare „Alternatyvių technologijų panaudojimas mokymo procese: priemonės, įgūdžiai, apribojimai“. Seminarą ves dr. Marius Kalinauskas, MRU Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Komunikacijos instituto direktorius, IT technologijų taikymo ugdymo procese ir žaidybinimo ekspertas.

Seminaras organizuojamas bendradarbiaujant su Mykolo Romerio universitetu. Seminaras yra Vilniaus švietimo pažangos centro vykdomo „Pavaduotojų akademijos“ projekto seminarų ciklo Vilniaus miesto darželių ir mokyklų pavaduotojams dalis.

Į Vilniaus miesto mokyklų ir darželių raštines jau išsiuntėme registracijos į seminarus nuorodas. Vietų skaičius ribotas! Paskubėkite.