2020-05-14

Pavaduotojų akademijoje – apie bendravimą su vaikų tėveliais kilus konfliktams

Viena šiandieninio švietimo aktualijų – tėvų į(si)traukimas į ugdymo procesą. Dažni aktyvaus tėvų į(si)traukimo į vaikų ugdymą kliuviniai yra: pedagogų ir tėvų skirtingai suprantamas įsitraukimas į vaikų ugdymo procesą; neaiškus tėvų vaidmuo bendradarbiaujant su pedagogais; neigiamos nuostatos tėvų atžvilgiu; žinių, kaip dirbti su tėvais, trūkumas.

Tęsdami projekto „Pavaduotojų akademijos“ veiklas, akademijos dalyviams – mokyklų ir darželių pavaduotojams – 2020 gegužės 27 d. ir 28 d. organizuosime nuotolinius seminarus, kuriuos ves prof. dr. Gražina Čiuladienė, MRU Edukologijos ir socialinio darbo instituto pedagoginės mediacijos ekspertė, konfliktologijos tyrinėtoja. Mokyklų ir darželių pavaduotojai sužinos, kokias bendravimo su tėvais strategijas taikyti kilus konfliktinėms situacijoms. Į Vilniaus miesto mokyklų ir darželių raštines jau išsiuntėme registracijos į seminarus nuorodas.

„Pavaduotojų akademijos“ siekis – sukurti tvarią Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų pavaduotojų kompetencijų tobulinimo bei profesinės tinklaveikos sistemą ir ją išbandyti. Kvalifikacijos tobulinimo programos mokyklų ir darželių pavaduotojams metu organizuojami seminarai, konsultacijos, susitikimai dalinantis patirtimi ir pan., padedant mokykloms ir darželiams spręsti kylančias problemas ir dalintis gerąja patirtimi, veiksmingai diegti naujoves. Programos apimtis – 40 ak. val.

 

 

Projektą koordinuoja Vilniaus švietimo pažangos centras

Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė

Projekto partneriai – Mykolo Romerio universitetas, Edukologijos ir socialinio darbo institutas

Jei kiltų klausimų, rašykite el. paštu: agata.katkoniene@vilnius.lt