2021-06-03

Parengtos rekomendacijos ugdantiems penktokus

2020-2021 m.m. Vilniaus švietimo pažangos centras sostinės mokyklas kvietė dalyvauti programoje „Tyrinėjimo menas Vilniuje“. Šešiose mokyklose įgyvendintoje programoje buvo sprendžiamos penktų klasių mokinių adaptacijos mokyklos bendruomenėje problemos, ieškota iš užsienio atvykusių mokinių integracijos būdų. Su kiekvienos mokyklos bendruomene dirbo po du asociacijos „Kūrybinės jungtys“ apmokytus, skirtingų kūrybinių profesijų atstovus. Jie su mokytojais ir mokiniais kūrė unikalius tik mokyklos, mokinių ir mokytojų mokymosi poreikius atliepiančius ir mokymosi iššūkius sprendžiančius projektus.

Mokyklose įgyvendintų projektų patirties ir kilusių įžvalgų pagrindu buvo parengtos rekomendacijos. Rekomendacijos skirtos visiems pedagogams, norintiems sukurti gilesnes mokymo(si) patirtis ir ieškantiems, kaip spręsti tokius darbo su penktokais iššūkius, kaip:

  • klasės susiskaldymas ir grupių konfrontacija;
  • patyčios ir sudėtinga santykių dinamika;
  • bendros mokymo(si) kultūros nesilaikymas;
  • per menkas vaikų įsitraukimas į mokymo(si) procesus;
  • vaikų su specialiais ugdymo(si) poreikiais integracija į klasę.

Kviečiame atsisiųsti parengtas rekomendacijas Vilniaus mokykloms ir pasiplanuoti, kaip naujais mokslo metais pritaikyti šešių Vilniaus mokyklų patirtį savo mokykloje. Jei susidomėjote mokyklų patirtimi, kreipkitės į Vilniaus švietimo pažangos centrą arba programoje dalyvavusias mokyklas – jos yra atviros dalytis patirtimi su kitoms mokyklomis.