2021-02-05

Pamoka, kurios negalima praleisti!

„Pamoka, kurios negalima praleisti“ – taip apie nuo rugsėjo mėnesio jo mokykloje atsiradusią savaitinę informatikos ir technologinės kūrybos pamoką atsiliepė vienas iš pradinukų. Tokios pamokos, kuriose šiuolaikinių technologijų kartos vaikai gali prisiliesti prie technologinės kūrybos ir programavimo jau nuo pirmos klasės, vis labiau įsitvirtina 27 sostinės mokyklose. Šios pažangios mokyklos – tai Vilniaus švietimo pažangos centro projekto „Informatikos ir  technologinės kūrybos ugdymo  programos įgyvendinimas pradinėse klasėse“ dalyvės.

Projektas prasidėjo rugsėjį. Nueitas jau nemažas kelio gabaliukas. Mokytojai jau turi sukaupę pačio įvairiausio patyrimo, kaip jiems sekasi tą naują savaitinę informatikos ir techninės kūrybos pamoką įgyvendinti.. Vasario 3 d. pakvietėme 27 mokyklų atstovus drauge su projekto pagrindiniais pagalbininkais bei mentoriais – Teachers Lead Tech – į refleksijos dieną. Jos metu mokyklų atstovai dalijosi savo sėkmėmis, pasiūlymais, įžvalgomis ateičiai, įsivertino daromą pažangą.

Pasak mokytojų, naujos pamokos atsiradimas jau leidžia pastebėti teigiamą poveikį pradinukams: prie technologijų prisirišusius vaikus lengviau motyvuoti darbui šioje pamokoje; sunkiau kituose dalykuose įsitraukiantys mokiniai čia patiria sėkmę; mažėja pasiekimų atotrūkis tarp mokinių, jau dalyvaujančių į technologijas orientuotuose būreliuose, ir mokinių, kurie tokiuose būreliuose nedalyvauja; mokiniai noriau bendradarbiauja tarpusavyje.

Poveikis bendradarbiavimui mokytojų tarpe taip pat neliko nepastebėtas. Refleksijos dienoje dalyvavę mokytojai teigė, kad pradėjo sėkmingai bendradarbiauti vieni su kitais, drauge mokosi ir palaiko vieni kitus, net susikūrė bendradarbiavimo tinkliukai! Žinoma, priimdami iššūkį vesti naują informatikos ir techninės kūrybos pamoką bent kartą per savaitę, mokytojai ir patys turėjo daug išmokti. Tad jie labai džiaugėsi, kad turi mentorius, su kuriais gali susitikti ir pasitarti. Taip pat, kad turi galimybę naudotis specialia mokymo(si) platforma, kurioje gali rasti reikiamą medžiagą mokymuisi.

Pasiklausius mokytojų atsiliepimų, nekyla abejonių – prisidedame prie ugdymo turinio turtinimo bei šiuolaikiško, vaikus mokytis motyvuojančio ugdymo ir einame teisingu keliu. O galbūt jau ir esame žingsneliu priekyje.