KALBINIS UGDYMAS
Lietuvių kalbos mokymas (5-6  kl.) http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/ Metodinė medžiaga lietuvių kalbos mokymui 5-6 klasėse.
Lietuvių kalbos mokymas  (7-8 kl.) http://lietuviu7-8.mkp.emokykla.lt/ Metodinė medžiaga lietuvių kalbos mokymui 7-8 klasėse.
 Lietuvių kalbos mokymas  (9-10 kl.) https://smp2014lt.ugdome.lt/9-10 Metodinė medžiaga lietuvių kalbos ir literatūros mokymui 9-10 klasėse.
Lietuvių kalbos vaizdo pamokos https://www.youtube.com/watch?v=9AD2kz22k6g&list=PLL7M9q7kAPON0HKTwtwqbiQaQKNyk2mTR Lietuvių kalbos pamokų vaizdo įrašai.
Literatūros kūriniai  (5-8 kl.) http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/ Literatūros kūriniai 5-8 klasėms.
Skaitymo gebėjimų ugdymas https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/126 Mokymo priemonės skaitymo gebėjimams ugdyti.
Programinių kūrinių tekstų elektroniniai šaltiniai https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/kalbos/med=39/352/483 Lietuvių kalbos ir literatūros programinių kūrinių tekstų šaltiniai 5–10 klasei.
GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS
Fizikos  vaizdo pamokos https://www.youtube.com/watch?v=Z8JcXUl116I&list=PL597CD4D0CB4BD4CB Fizikos pamokų vaizdo įrašai pagal temas.
Gamtos mokslų pamokos (5-6 kl.)  http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/ Metodinė medžiaga gamtos mokslų mokymui 7-8 klasėse.
Gamtos mokslų pamokos (7-8 kl.) http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/ Metodinė medžiaga gamtos mokslų mokymui 7-8 klasėse.
Gamtamokslinio raštingumo ugdymas https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/125 Užduotys  gamtamokslinio (biologija, chemija, fizika ir pan.)  raštingumo ugdymui.
MATEMATINIS UGDYMAS
Matematikos vaizdo pamokos https://www.youtube.com/playlist?list=PLA73DF16EFAEA69E7 Matematikos vaizdo pamokos pagal  pagal temas.
Matematinis raštingumas https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/125 Užduotys matematinio raštingumo ugdymui.
Statistika mokykloms http://mokyklele.stat.gov.lt/ Interneto puslapyje – kaip rasti, suprasti ir naudoti statistinę informaciją.
Finansinio raštingumo užduotys https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/123 14 finansinio raštingumo užduočių aukštesniesiems mąstymo gebėjimams ugdyti.
SOCIALINIS UGDYMAS
Geografija (6-8 kl.) http://geografija6-8.mkp.emokykla.lt Geografijos mokomieji objektai.
Geografija (9-10 kl.)  https://smp2014ge.ugdome.lt/ Skaitmeninės mokymo priemonės mokytis geografijos.
Istorija (9-10 kl.) http://smp2014is.ugdome.lt/ Skaitmeninės mokymo priemonės mokytis chemijos.
TECHNOLOGIJOS
Technologijos (5-10 kl.) http://sauga-sveikata5-8.mkp.emokykla.lt/ Mokymosi objektai saugos ir sveikatos temomis.
BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ IR GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS
Sauga ir sveikata (6-8 kl.) http://sauga-sveikata5-8.mkp.emokykla.lt/ Mokymosi objektai saugos ir sveikatos temomis.
MENINIS UGDYMAS
Dailės pamoka https://www.youtube.com/watch?v=ERM3eRE9R9U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR38imVkogHFNpqCPupK7iuF9MqlV6a4EubaMmXd18uPF1NqX2xWDAxMgz0 Dailės pamoka „ „Vienas paukštis- keturios piešimo technikos“. Pamoką veda  Vilniaus humanistinės mokyklos dailės mokytoja.

 2,670 total views,  2 views today