BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ IR GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS

GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS

KALBINIS UGDYMAS

MATEMATINIS UGDYMAS

MENINIS UGDYMAS

  • Dailės pamoka. Dailės pamoka „Vienas paukštis – keturios piešimo technikos“. Pamoką veda  Vilniaus humanistinės mokyklos dailės mokytoja.

SOCIALINIS UGDYMAS

TECHNOLOGIJOS

 8,224 total views,  3 views today