2020-09-22

Nominuokite mokytojus „Vilniaus metų mokytojo 2020“ vardui gauti

Artėjant Tarptautinei mokytojo dienai, jau tradicija tampa pagerbti geriausius Vilniaus metų mokytojus, ikimokyklinių įstaigų pedagogus, ugdymo įstaigų vadovus bei tėvus/globėjus „Vilniaus metų mokytojo“ šventėje.

Kviečiame iki rugsėjo 29 d. 18 val. nominuoti mokytojus „Vilniaus metų mokytojo 2020“ vardui gauti. Vilniaus metų mokytojo vardas suteikiamas iniciatyviausiems Mokytojams už profesinę veiklą, kuri pasižymi išskirtine kokybe ir kūrybiškumu bei aktyvų dalyvavimą mokyklos bendruomenėje ir visuomeninėje veikloje. Šio vardo suteikimo tikslas – įvertinti mokytojo veiklos pasiekimus ir atkreipti Vilniaus miesto bendruomenės dėmesį į Mokytojo profesinės veiklos daugiasluoksniškumą.

Vilniaus metų mokytojo vardas suteikiamas Vilniaus miesto:

  • mokytojams (ikimokyklinėse, neformaliojo vaikų švietimo ir bendrojo ugdymo institucijose dirbantiems mokytojams ar kitiems pedagoginiams darbuotojams);
  • vadovams (ikimokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo ir bendrojo ugdymo įstaigų vadovams);
  • tėvams arba globėjams (prie atskiros ugdymo institucijos pažangos ar bendrai, prie švietimo Vilniaus mieste plėtros svariai prisidedantiems tėvams arba globėjams).

Kandidatūras Metų mokytojo vardui gauti gali siūlyti Vilniaus miesto ugdymo įstaigų tarybos, mokinių ir tėvų savivaldos institucijos, ugdymo įstaigų vadovai, pedagogai, mokiniai bei jų tėvai (globėjai). Neabejojame, kad šiose bendruomenėse yra puikių, profesionalių, veiklių kolegų, kurie yra verti „Vilniaus metų mokytojo 2020“ vardo. Siūlykite!

Vilniaus metų mokytojų sąrašą skelbsime spalio 5 d. Vilniaus švietimo pažangos centro svetainėje ir Vilniaus miesto savivaldybės svetainėje, o spalio 9 d. laimėtojus pakviesime į „Vilniaus metų mokytojas 2020“ šventę.