2020-12-21

Ketvirtoji projekto „Sugrįžtu mokyti“ dalyvių refleksija

Projekto „Sugrįžtu mokyti“ dalyviai paskutinį kartą šiais metais rinkosi į refleksijos dieną. Su mokytojais bendravo ir refleksiją moderavo dr. Eglė Pranckūnienė. Refleksijoje buvo aptartos temos, kuriomis mokytojai diskutavo susitikimų metu šiais metais, taip pat diskutuota, kokius klausimus būtų svarbu aptarti ateinančiais metais. Nors refleksijos diena buvo paskutinė šiais metais, tačiau tai nebus paskutinis susitikimas. Buvo… Skaityti plačiau

2020-12-16

Stabdomas projekto „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“ paraiškų teikimas

Praeitą savaitę pakvietėme Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas registruotis į projektą „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“, skirtą 2, 3 ir 5 klasės mokinių matematikos mokymui(si) ir pažangos stebėsenai naudojant dirbtinio intelekto technologiją. Sulaukėme nepaprastai didelio susidomėjimo ir aktyvios registracijos. Vilniaus miesto savivaldybė nuo 2021 metų planavo nupirkti 5 tūkst. Eduten Playground platformos licencijų 2,… Skaityti plačiau

2020-12-16

Mokytis su dirbti su FabLab įranga per nuotolį – misija įmanoma!

Lapkričio mėnuo 2017-2019 m. FabLab įsirengusių Vilniaus mokyklų mokytojams buvo itin intensyvus. Mokytojai savo žinias ir įgūdžius tobulino 10 skirtingų užsiėmimų cikle. Nors atrodytų, kad darbo su FabLab įranga subtilybių mokytis per nuotolį yra per didelis iššūkis, jis yra įveikiamas! Juk FabLab tai ne tik 3D spausdintuvai, CNC staklės ar ploteriai. Svarbi dalis yra programinė įranga, naudojama… Skaityti plačiau

2020-12-15

Drauge su mokiniais dalyvaukite konkurse „Ateities Vilnius“

2023-aisias Vilnius minės įspūdingą sukaktį – miestas švęs 700-ąjį gimtadienį. Šią svarbią progą ir šalies sostinės raidos etapus prisiminsime ne vieną dieną, bet net tris metus! Prie šventės kviečiami prisidėti ne tik iškiliausi Lietuvos menininkai, istorikai ar kultūros bendruomenės nariai, bet ir mokiniai. Tai proga mokykloms ir švietimo organizacijoms parodyti, kur ugdomi patys ryškiausi ir sumaniausi… Skaityti plačiau

2020-12-15

Išversti du metodiniai leidiniai FabLab mokytojams

Vilniaus švietimo pažangos centro užsakymu FabLab dirbtuvėse dirbantiems mokytojams buvo išversti du metodiniai leidiniai. Leidinius vertė ir parengė Meškėnų laboratorija. Leidinius vertimui rekomendavo Vilniaus jėzuitų gimnazijos technologijų vyr. mokytojas Marius Narvilas. Leidinys „Mokyklų FabLab ES: mokinių skaitmeninio sumanumo, verslumo ir novatoriškumo skatinimas. Metodiniai mokomosios skaitmeninės gamybos principai“ yra „Erasmus+“ programos finansuoto tarptautinio projekto vienas iš… Skaityti plačiau

2020-12-10

Po individualių supervizijų su Pradedančiaisiais mokytojais..

Pradedantiesiems mokytojams svarbu turėti galimybę saugioje aplinkoje pasikalbėti apie jiems iškylančias dilemas dirbant mokykloje. Psichologė – konsultantė Asta Blandė, turinti 21 metų darbo praktikos švietimo sistemoje, sutiko vesti individualius pokalbius su Pradedančiaisiais Vilniaus mokytojais. Skaitydami mokytojų atsiliepimus manome, kad idėja daryti individualias supervizijas pasiteisino su kaupu. Rūpi pasidalinti nors keliais mokytojų atsiliepimais. „Nuoširdžiausiai Jums dėkoju… Skaityti plačiau

2020-12-10

Matematika – kiekvienam mokiniui! Kvietimas registruotis į projektą!

Kviečiame Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas registruotis į projektą „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“. Projektas skirtas 2, 3 ir 5 klasės mokinių matematikos mokymui(si) ir pažangos stebėsenai naudojant dirbtinio intelekto technologiją. Projekto tikslas – pagerinti Vilniaus 2, 3 ir 5 klasių mokinių matematikos mokymosi pasiekimus, palengvinti mokytojų darbą ugdant mokinių matematinius gebėjimus… Skaityti plačiau

2020-12-10

Pristatytos tyrimo apie nuotolinį ugdymą Vilniuje įžvalgos

Lapkričio 20 d. vykusioje parodoje „Mokykla“ Vilniaus švietimo pažangos centro analitikė Jūratė Litvinaitė ir švietimo veiklos vadovė Genovaitė Kynė pristatė tyrimo apie nuotolinį ugdymą Vilniuje įžvalgas. Pirmojo karantino metu surinkta informacija leido ne tik aprašyti nuotolinio ugdymo proceso organizavimo eigą, poveikį, bet ir atskleidė bendrą ugdymo įstaigų švietimo būklę Vilniaus mieste. Plačiau apie svarbiausias pristatytas tyrimo… Skaityti plačiau

2020-12-09

Dėl naujų apribojimų švietimo veiklos organizavimo ir vykdymo srityje

Gruodžio 7 d. LR Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“. Nutarime numatomi nauji apribojimai švietimo veiklos organizavimo ir vykdymo srityje. Vilniaus miesto savivaldybė atkreipia Jūsų dėmesį į svarbiausius pakeitimus: Pradinis ugdymas (1-4 kl.). pradinis ugdymas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų… Skaityti plačiau

2020-12-09

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogus kviečiame į paskaitą apie vaiko raidą

Vilniaus švietimo pažangos centras drauge su Vilniaus pedagogine psichologine tarnyba pradeda tikslinių paskaitų ciklą ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams. Pirmoji šio ciklo paskaita skirta labai aktualiai temai – vaiko raidai. Paskaita „Ikimokyklinio amžiaus vaiko raida. Raidos krizės“ vyks gruodžio 16 d. Zoom aplinkoje. Ją ves Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Aelita Miga. Paskaitos pradžia – 13.00 val., numatoma… Skaityti plačiau

2020-12-09

Mokyklų karjeros specialistai susitiko virtualiame Forume

Gruodžio 4 d. Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų karjeros specialistai rinkosi į virtualų Forumą. Forume dalyvavo 66 specialistų. Šis forumas – pirma tokia Vilniaus miesto savivaldybės, Vilniaus švietimo pažangos centro iniciatyva suburti karjeros specialistus Vilniuje. Organizuojant Forumą prisidėjo VšĮ „Investuok Lietuvoje“. Forumą atidarė Vilniaus miesto mero patarėjas Albertas Lakštauskas, kviesdamas specialistus dalintis patirtimi ir padėti… Skaityti plačiau

2020-12-02

Darželių pavaduotojams – seminaras apie pedagogų motyvacijos stiprinimą

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos lygmeniu vykstantiems pokyčiams labai svarbus vadovų vaidmuo, nes išorinė ikimokyklinio ugdymo įstaigos aplinka paprastai iš jos vadovų tikisi, kad šie bus pokyčių skatinamoji jėga savo įstaigose, nepriklausomai, kokie pokyčiai bus inicijuojami. Tikimasi, kad jie bus pokyčių lyderiai ir kurs ikimokyklinio ugdymo įstaigos kultūrą, kurioje yra skatinama motyvacija, iniciatyvumas, ieškoma naujų probleminių klausimų… Skaityti plačiau

2020-12-02

Mokyklų pavaduotojai rinksis į seminarą apie mokytojo motyvacijos stiprinimą

2020 m. atliktas Vilniaus miesto mokytojų motyvacijos tyrimas atskleidė, jog mokytojams yra svarbus mokyklos vadovų teigiamas požiūris į jų veiklą, komunikacija organizacijoje bei aktyvus bendradarbiavimas su mokyklos administracija, sprendžiant mokytojų problemas. Bendradarbiaudami su Mykolo Romerio universitetu tęsiame „Pavaduotojų akademijos“ seminarų ciklą Vilniaus miesto mokyklų pavaduotojams. Mokyklų pavaduotojus pakvietėme dalyvauti gruodžio 8 d. vyksiančiame seminare „Strateginio… Skaityti plačiau

2020-12-01

Trečioji projekto „Sugrįžtu mokyti“ dalyvių refleksija

Projekto „Sugrįžtu mokyti“ dalyviai jau trečiąjį kartą susirinko į refleksijos dieną. Šį kartą su mokytojais bendravo ir refleksijos dieną moderavo dr. Eglė Pranckūnienė. Susitikimo pradžioje buvo aptartos nuotolinio ugdymo aktualijos – dalyviai susidomėję klausė moderatorės įspūdžių iš virtualios išvykos į Suomiją, sužinojo, į ką atsižvelgiama organizuojant nuotolį mokymą šioje šalyje. Toliau refleksijoje buvo paliestas mokytojo… Skaityti plačiau

2020-12-01

Kviečiame į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo rekomendacijų pristatymą

Kviečiame Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų administracijos ir mokyklos Vaiko gerovės komisijos atstovus į Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose rekomendacijų nuotolinį pristatymą. Rekomendacijas parengė Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau VPPT) specialistai, įgyvendinant Kokybiškų švietimo paslaugų prieinamumo visiems Vilniaus miesto vaikams priemonių plano 5.1. priemonę. Rekomendacijose, atsižvelgiant į ugdymo įstaigų realijas, pateikiami galimi įtraukiojo ugdymo… Skaityti plačiau

Video pranešimai

LAISVĖS EGZAMINAS. Filmas apie gimnazistų maištą

Vilniaus m. Mokyklų tarybų pirmininkų susitikimas