2021-09-07

Naratyvinį žaidimą žaidžia vis daugiau Vilniaus ikimokyklinukų ir jų pedagogių

Vilniaus miesto savivaldybės iniciatyvos ir finansavimo dėka jau trečius metus tęsiamas projektas „Tikslinė kompleksinė pagalba ikimokyklinio ugdymo įstaigoms“. Jo metu Vilniaus miesto ikimokyklinėse ugdymo įstaigose dirbantys pedagogai mokosi taikyti naratyvinio žaidimo ir mokymo(si) metodą. Praktinę pagalbą ir konsultacijas jiems teikia Vytauto Didžiojo universiteto (doc. dr. M. Brėdikytė, doc. dr. A. Brandišauskienė) ir Vilniaus universiteto (dr. M. Skerytė-Kazlauskienė) mokslininkės.

2021 m. rudenį paraiškas dalyvauti projekte pateikė rekordinis norinčiųjų skaičius. Net 26 įstaigos susidomėjo naratyvinio žaidimo ir mokymosi taikymo galimybėmis, dalis jų jau bando taikyti šį metodą savarankiškai. Iš 26 susidomėjusių Vilniaus ikimokyklinio ugdymo įstaigų į projektą buvo atrinkta 10 (įstaigų sąrašas). Jos prisijungs prie 15 ikimokyklinio ugdymo įstaigų, kurios jau išbandė naratyvinio žaidimo ir mokymo(si) metodą.

Naratyvinio žaidimo ir mokymosi metodas yra Lietuvos ir Suomijos mokslininkų Pentti Hakkarainen ir Mildos Brėdikytės sukurtas vaikų kūrybiškumą, savarankiškumą, socialinius įgūdžius lavinantis, kūrybinį žaidimą skatinantis metodas. Ne tik Lietuvoje, bet ir Suomijoje, Lenkijoje, Anglijoje, Australijoje ir kitose šalyse taikomas metodas yra pripažintas kaip vienas labiausiai vaiko poreikius atitinkančių ugdymo metodų. Taikydami naratyvinio žaidimo ir mokymosi metodą pedagogai su vaikais kartu kuria nuotykius, paremtus skaitytomis knygomis, kartu aiškinasi problemas, bendradarbiauja jas spręsdami.

Norinčiuosius savarankiškai išbandyti naratyvinio žaidimo ir mokymo(si) metodą, kviečiame pavartyti nemokamą metodinį leidinį apie naratyvinį žaidimą ir mokymąsi.