2021-12-01

Mokytojų patirties mainų seminaras – apie naudojimąsi Eduten Playground sistema

Praeitą savaitę vyko projekto Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“ mokytojų patirties mainų seminaras, skirtas aptarti naudojimąsi Eduten Playground sistema. Seminarą vedė mokytojas ekspertas Norbertas Airošius.

Seminaro metu Norbertas pristatė svarbias naujienas susijusias su platformos naudojimu ir analitika. Džiugi žinia ta, kad pagal šalių, naudojančių Eduten Playground platformą duomenis (o šia sistema naudojasi daugiau nei 50 šalių), nustatyta, jog Lietuvos mokytojai aktyviai naudoja skaitmenizuotą matematikos programą ir yra antri po Suomijos pagal aukštą mokymo(si) lygį ir užduočių supratimą. Per tris mėnesius mūsų šalies mokiniai išsprendė net 27 mln. užduočių.

Ekspertas supažindino mokytojus su atnaujinta Eduten Playground analitika, kurioje visas dėmesys koncentruojamas į mokinių veiklą. Programos pokyčiai buvo atliekami remiantis mokytojų naudojimosi programa patirtimi. Atnaujinta programa pasižymės nauju įvaizdžiu, prisijungęs prie sistemos mokytojas galės matyti pamoką, su kuria mokiniai tuo metu dirba intensyviausiai. Platforma taps dar labiau automatizuota, diegiamas inovatyvesnis diferencijavimas, siekiama kuo didesnio aiškumo mokytojui ir mokiniui. Ekspertas pristatė vieną iš mokymosi kursų ir kalbėjo apie tai, kaip pokyčiai atsispindi automatizuotose pamokose bei sistemoje. Naujoji Eduten Playground versija startuos jau nuo gruodžio 14 dienos.

Toliau lektorius kalbėjo apie gerųjų patirčių dalijimąsi naudojantis Eduten Playground programa. Anot jo, naudojant platformą matematikos pamokose, ypač svarbu sukurti tikslą ne tik mokiniui, bet ir klasei, į procesą įtraukti ir tėvelius, sutarus su jais kokių tikslų siekiama naudojantis šia programa.

Seminaro pabaigoje mokytojai dirbo grupelėmis, kuriose dalinosi savo patirtimi atsakydami į klausimus: kaip suteikti prasmingą iššūkį mokiniams siekti aukštų rezultatų ir didinti jų įsitraukimą naudojant Eduten Playground sistemą? Kaip suteikti pakankamai pagalbos silpniau besimokantiems mokiniams? Kaip gauti pakankamai informacijos apie mokinio mokymąsi, kad atrasti reikiamą pagalbą mokiniui?

Mokytojai paminėjo, kad daugiausiai iššūkių kyla dirbant su neturinčiais motyvacijos mokytis ir specialiųjų mokymos(si) poreikių turinčiais mokiniais. Tokiu atveju, gelbsti užduočių diferencijavimas, kuomet užduotys vaikams parenkamos personalizuotai. Mokinių motyvacijai didinti ir aukštų rezultatų siekti padeda klasėje iškelti tikslai – pavyzdžiui, pasiekti šimtą trofėjų, surinkti užsibrėžtą taškų kiekį, teisingai išsprendus pamokų kursą – gauti mokytojos diplomą ar pagyrimą ir kt.

Dėkojame dalyvavusiems susitikime mokytojams, ir skubame informuoti, kad gruodžio 16 d. šie mokymai bus kartojami. Išsamesnė informacija bus atsiųsta projekto Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“  koordinatoriams.