2020-03-30

Mokymų ciklas „Nuotolinis darbas su specialiuosius ugdymosi poreikius turinčiais mokiniais“

(Nuotraukos autorius: Alfonso Di Vincenzo/KONTROLAB/LightRocket via Getty Images)

Nuotolinių mokymų ciklas „Nuotolinis darbas su specialiuosius ugdymosi poreikius turinčiais mokiniais“

Tikslinė auditorija – pradinių klasių mokytojai

Visiems užsiregistravusiems jų nurodytu el. paštu bus išsiųsta prisijungimo nuoroda. Prašome įrašyti taisyklingą el. pašto adresą.

Pažymėjimai po mokymų dalijami nebus.

Mokymus finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.

 

SEMINARŲ TEMOS

1.”Autizmo spektro sutrikimų turinčių mokinių ugdymo ypatumai nuotoliniu būdu”

2020 m. balandžio 1 d. 15:00-16:30

Iššūkiai dirbant su autistiškais mokiniais. Autizmo spektro trumpa charakteristika ir mokinio ypatumai (stipriosios, silpnosios pusės, interesai). Kaip priderinti ugdymo programą planuojant ugdymą – pritaikomumas ir/ar individualizavimas, atsižvelgiant į mokinio individualias savybes, raidos ypatumus, mokymosi įgūdžius, pasirengimo mokytis savarankiškai lygį. Bendradarbiavimo su tėvais ypatumai. Nuotolinio ugdymo formų ir metodų pasirinkimas, užduočių struktūravimas ir vertinimo numatymas (susitarimas). Mokymai daugiau orientuoti į mokytojus dirbančius su priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programomis.

Lektorė: Renata Dudzinskienė

Nepriklausoma švietimo konsultantė, lektorė, vedanti seminarus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje (Norvegijoje, Turkijoje, Latvijoje ir kt.), įvairių ES projektinių veiklų metodinės veiklos vadovė, turinti 10 m. mokyklų išorės vertinimo patirtį, rekomendacijų mokytojams rengėja. Šiuo metu dar dirbanti Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos specialiąja pedagoge metodininke.

Registracija pasibaigė.

2. “Kaip mokyti vaiką, turintį skaitymo, rašymo sunkumų nuotoliniu būdu”

2020 m. balandžio 2 d. 15:00-16:30

Webinaro metu paanalizuosime vaiko disleksiko ypatumus, pakalbėsime, kokios užduotys ir kaip jos galėtų būti pateikiamos šiems vaikams, aptarsime, kaip būtų galima atliepti tėvų lūkesčius.

Webinaro metu bus galima užduoti klausimus, susijusius su vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl skaitymo rašymo sutrikimų, ugdymą.

Lektorė: Lina Narkevičienė

Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė – specialioji pedagogė

Registracija pasibaigė.

3. “Nuotolinio ugdymas vaikams, turintiems SUP: strategija, organizacija, konkretūs pamokų pavyzdžiai”

2020 m. balandžio 7 d. 15:00-17:30

Potemės ir lektoriai:

  • Egidija Urbanavičienė, direktorė – “Nuotolinio ugdymo vaikams, turintiems SUP, strategija ir tvarka”
  • Sigita Bajerčiūtė, pavaduotoja ugdymui (ikimokyklinis/priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis, socialinių įgūdžių ugdymas) – “Nuotolinio ugdymo, vaikams, turintiems SUP, organizavimas: pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų komandinis darbas (tvarkaraščių, ugdomosios medžiagos sudarymas)”
  • Rūta Bagdonavičienė, spec. pedagogė – metodininkė – “Nuotolinio ugdymo vyresnių klasių mokiniams, turintiems SUP, konkretūs pamokų, mokomosios medžiagos pavyzdžiai”.
  • Vaida Maziukienė, vyr. spec. pedagogė ir Gintarė Šimkienė, spec. pedagogė/logopedė – metodininkė – “Nuotolinio ugdymo pradinių klasių mokiniams, turintiems SUP, konkretūs pamokų, mokomosios medžiagos pavyzdžiai”.

Registracija pasibaigė.

4. “Pagalba pradinio ugdymo mokiniams, turintiems emocijų, elgesio sunkumų nuotoliniu būdu”

2020 m. balandžio 8 d. 15:00-16:30

Žmonės yra socialios būtybės, savo poreikius tenkinančios sąveikoje su kitais žmonėmis, todėl karantinas ar kitokia izoliacija tampa iššūkiu tiek suaugusiajam, tiek vaikui. Kai apribojama galimybė judėti, laikytis kasdienės rutinos, bendrauti su draugais, vaikai gali išgyventi įvairių sunkių jausmų. Taip pat vaikai labai priklausomi nuo juos supančių artimųjų būsenų, o šiuo metu daugelis suaugusiųjų patiria įtampą dėl neapibrėžtumo, nerimo dėl ateities ir pan.

Mokytojas šiuo laikotarpiu tampa vieninteliu suaugusiuoju, nepriklausančiu vaiko šeimai, kuris pažįsta vaiką ir turi su juo santykį, todėl gali suteikti reikalingą paramą.

Pasikalbėkime apie tai, kuo galime padėti savo ugdytiniams.

Lektorė: Jolanta Šabliauskienė

Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė. Vertina vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, konsultuoja vaikus, tėvus ir pedagogus, turinčius mokymosi, raidos, savireguliacijos, emocijų ir elgesio sunkumų. Dėl šių sunkumų konsultuoja tėvus ir pedagogus. Programos „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ vedėja.

Registracija pasibaigė.

___________________

Mokymus organizuoja Vilniaus švietimo pažangos centras

Mokymus finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė

Kontaktinis asmuo Agata Katkonienė, agata.katkoniene@vilnius.lt