2020-04-14

Mokymų ciklas 2 „Nuotolinis darbas su specialiuosius ugdymosi poreikius turinčiais vaikais“

Nuotolinių mokymų ciklas „Nuotolinis darbas su specialiuosius ugdymosi poreikius turinčiais vaikais ikimokyklinėse įstaigose“

Tikslinė auditorija – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, VGK nariai

Vebinaro dieną visiems užsiregistravusiems jų nurodytu el. paštu bus išsiųsta prisijungimo nuoroda. Prašome įrašyti taisyklingą el. pašto adresą.

Pažymėjimai po mokymų nebus išduodami.

 

VEBINARŲ TEMOS

1.”Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių įvairiapusį raidos sutrikimą, ugdymas. Nuotolinio mokymo iššūkiai ir galimybės”

2020 m. balandžio 16 d. 15:00-16:30

Mokymų anotacija. Vaikams, turintiems įvairiapusį raidos sutrikimą, būdingi socialinės sąveikos sunkumai. Nuotolinio mokymo metu tenka ieškoti naujų santykio su vaiku ir jo šeima palaikymo formų. Iškyla būtinybė individualiai parinkti darbo būdus bei prisiderinti prie pasikeitusių aplinkos sąlygų.

Naujos galimybės atsiskleidžia pasitelkiant visos specialistų komandos patirtį ir idėjas. Užduočių integralumas užtikrina ugdymo vientisumą ir sudaro sąlygas prasmingam ugdymuisi.

Lektorė: Aušra Baublytė

Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė

Registracija pasibaigė.

2. “Bendravimas ir bendradarbiavimas su šeima. Nuotolinio ugdymo galimybės ugdant ikimokyklinio amžiaus vaiko kalbą”

2020 m. balandžio 23 d. 15:00-16:30

Šeima kiekvienam vaikui yra pagrindinė, nepakeičiama ir artimiausia aplinka. Ugdymo įstaiga yra pirmoji tolimesnio vaiko gyvenimo „stotelė“, kuri siekia būti aktyviai bendraujančia ir bendradarbiaujančia šeimos partnere. Tačiau kylantys iššūkiai ir sparčiai besikeičiantis pasaulis pateikia visokių išbandymų šiai kokybiškai partnerystei. Vebinaro metu pakalbėsime apie pedagogų lūkesčius ir siekį būti išgirstais ir išklausytais vaiko šeimos. Sieksime aptarti nuotolinio ugdymo galimybes, kaip pagalbą  įstaigų specialistams ugdant vaiko kalbą.

Lektorė: Kristina Domeikienė

Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė metodininkė. Vertinu vaikų specialiuosius ugdymo poreikius, konsultuoju tėvus ir ikimokyklinio ugdymo pedagogus bei specialistus apie vaikų raidos bei kalbos bei kalbėjimo sunkumus ir sutrikimus. Taip pat organizuoju ir vedu šiems specialistams skirtus paskaitų ciklus.

Registracija pasibaigė.

 

Mokymus organizuoja Vilniaus švietimo pažangos centras.

Mokymus finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.

Kontaktinis asmuo: Agata Katkonienė, agata.katkoniene@vilnius.lt