2020-04-24

Mokymų apie nuotolinį darbą su SUP turinčiais mokiniais medžiaga

Nuotrauka Alfonso Di Vincenzo

Baigėme nuotolinių mokymų ciklus „Nuotolinis darbas su specialiuosius ugdymosi poreikius turinčiais mokiniais bei ikimokyklinio amžiaus vaikais“. Mokymai sulaukė didžiulio susidomėjimo – prie mokymų prisijungė 2057 dalyvių, tai pedagogai ir kiti specialistai iš Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų. Neturėjusiems galimybės prisijungti prie mokymų, skelbiame mokymų medžiagą ir primename apie galimybę susipažinti su rekomendacijomis nuotoliniam mokimui bei rekomendacijomis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialistams.

Mokymų metu aptarėme ikimokyklinio bei pradinių klasių amžiaus vaikų, turinčių įvairiapusį raidos sutrikimą, ugdymą, iššūkius ir galimybes nuotolinio mokymo kontekste; nuotolinio bendravimo ir bendradarbiavimo su šeima ypatumus, ugdant vaiko kalbą. Viso mokymų ciklų metu lektorių padedami nagrinėjome ir kitas temas – nuotolinio ugdymo ypatumus, dirbant su autizmo spektro sutrikimų turinčiais mokiniais; kaip nuotoliniu būdu mokyti vaikus, turinčius skaitymo, rašymo sunkumų; nuotolinę pagalbą pradinio ugdymo mokiniams, turintiems emocijų, elgesio sunkumų.

Mokymų ciklai yra projekto “Vilniaus miesto švietimo įstaigų bendradarbiavimo tinklo kūrimas” veiklų.

Mokymus organizavo ir koordinavo Vilniaus švietimo pažangos centras
Mokymus finansavo Vilniaus miesto savivaldybė
Kilus klausimams rašykite el. paštu: agata.katkoniene@vilnius.lt