2020-02-29

Įvyko mokymai “Mokinių, turinčių autizmo spektro sutrikimų (ASS), ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (pradinėse klasėse)”

Lietuvos autizmo asociacija “Lietaus vaikai”Vilniaus miesto savivaldybė ir Vilniaus švietimo pažangos centras suorganizavo praktinius mokymus Vilniaus miesto valstybinių bendrojo lavinimo mokyklų pradinių klasių mokytojams: „Mokinių, turinčių autizmo spektro sutrikimų (ASS), ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (pradinėse klasėse)“.

Mokymus vedė:
☄️Irina Butkienė, ergoterapeutė (Vilniaus universiteto medicinos fakultetas), turinti daugiau nei dešimt metų darbo patirtį su vaikais, turinčiais ASS. Dirba Vaiko raidos centre (VŠĮ VUSKVL filialas).
☄️Vaida Maziukienė, specialioji pedagogė ir logopedė (Vilniaus pedagoginis universitetas, Šiaulių universitetas), turinti daugiau nei dešimt metų darbo patirtį su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais (virš 5 metų su mokiniais, turinčiais ASS, bendrojo lavinimo ir specialiojo ugdymo sistemose). 2019 metais apdovanota Vilniaus miesto metų mokytojos titulu.
☄️Eglė Bužavienė, specialioji pedagogė ir logopedė (Vilniaus pedagoginis universitetas, Šiaulių universitetas), turinti daugiau nei penkiolikos metų darbo patirtį su mokiniais, turinčiais ASS (bendrojo lavinimo ir specialiojo ugdymo sistemose).
☄️Jurgita Žalgirytė-Skurdenienė, psichologė (Vytauto Didžiojo universitetas, Humanistinės ir egzistencinės psichologijos institutas), turinti daugiau nei trejų metų darbo patirtį su vaikais, turinčiais ASS. Dirba Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose-pagalbos centre „Šeimos slėnis“.

📌Dalyvavimas nemokamas. Mokymus finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.

Mokymų akimirkos: