2020-12-09

Mokyklų karjeros specialistai susitiko virtualiame Forume

Gruodžio 4 d. Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų karjeros specialistai rinkosi į virtualų Forumą. Forume dalyvavo 66 specialistų. Šis forumas – pirma tokia Vilniaus miesto savivaldybės, Vilniaus švietimo pažangos centro iniciatyva suburti karjeros specialistus Vilniuje. Organizuojant Forumą prisidėjo VšĮ „Investuok Lietuvoje“.

Forumą atidarė Vilniaus miesto mero patarėjas Albertas Lakštauskas, kviesdamas specialistus dalintis patirtimi ir padėti „perkrauti“ ugdymo karjerai darbus Vilniaus mieste. Sveikinimo žodį susirinkusiems tarė Greta Andriuškevičiūtė, moksleivių sąjungos Vilniaus skyriaus pirmininkė, bei Vilniaus m. savivaldybės Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Vilimavičienė.

Vėliau dalyviams buvo pristatyta darbo su karjeros specialistais patirtis Panevėžyje ir Šiauliuose. Giedrė Valaitienė, sertifikuota „Bridge Career“ konsultantė, Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Ugdymo karjerai centro vadovė skaitė pranešimą „Individualus ir grupinis mokinių ir jų tėvų PO konsultavimas“. Jame akcentavo mokinių tėvų informavimo ir konsultavimo svarbą ugdymo karjerai bei profesinio orientavimo klausimais. Audronė Gelžinienė, Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro metodininkė kartu su kolege Orinta Tamutiene pristatė sėkmingą karjeros ugdymo modelį Šauliuose. Akvilė Naginionytė, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ Regionų plėtros projektų vadovė skaitė pranešimą apie ateities specialistų rengimo startą, pristatė skirtingus Europos modelius bei patikino, kad prisidės prie įmonių paieškos, kurios priimtų vaikus šešėliavimui arba profesiniam veiklinimui.

Taip pat buvo kalbėta apie galimybes karjeros specialistams kelti kvalifikaciją bei gauti metodinę pagalbą.  Monika Rajeckaitė, Švietimo mainų paramos fondo „Euroguidance“ projekto koordinatorė išsamiai pristatė „Euroguidance“ projekto galimybes, tinklapio žemėlapį bei naujas metodines priemones. Daiva Šilienė, Lietuvos karjeros specialistų asociacijos direktorė pasakojo apie viską atvirai: kas, kodėl ir kam organizuojamos LKSA veiklos; Danutė Talačkaitė – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Ugdymo karjerai skyriaus vedėja prisistatė naujai pradėjusiems dirbti specialistams bei trumpai pristatė šiuo metu vykdomą karjeros konsultantams tenkančio krūvio bei sunkumų, su kuriais susiduriama stebėseną. Pristatymą apie formalų karjeros specialistų rengimą universitetuose parengė dr. Asta Railienė, MRU docentė, Karjeros valdymo programos vadovė.

Po pristatymų karjeros specialistai išsiskirstė į virtualius kambarius teminėms diskusijoms apie jų darbo aktualijas, sunkumus ir siūlymus karjeros ugdymo darbų „perkrovai“ Vilniaus mieste. Tarp daugybės siūlymų galima būtų išskirtis tokias: etato įvedimas Vilniaus miesto mokyklose; nuoseklus specialistų veiklų koordinavimas savivaldybės lygmeniu, pagalba tarpininkaujant su įmonėmis organizuojant „šešėliavimą“ ir/arba profesinį veiklinimą mokyklose; kvalifikacijos kėlimo mokymų bei informacinių renginių organizavimas.

Forumas baigėsi gera nuotaika, Vilniaus miesto mero patarėjas Albertas Lakštauskas patikino, kad dalis siūlymų yra įgyvendinama ir bus ieškoma galimybių dalį siūlymų įgyvendinti artimiausiu laiku, o kitus – ilgesnio laiko perspektyvoje.

Renginį moderavo Vilniaus švietimo pažangos centro švietimo veiklos koordinatorė Agata Katkonienė.

Pranešimų pateiktys: