2019-10-28

Mokyklos-darželiai: gera pradžia – pusė darbo!

Jau antrus metus Vilniaus švietimo pažangos centras įgyvendina projektą „Tikslinė kompleksinė pagalba Vilniaus mokykloms“. 2019 m. į projektą įsitraukė 5 naujos ugdymo įstaigos. Ir ne bet kokios – visos jos yra mokyklos-darželiai. Tai ypatingas ugdymo įstaigos tipas, juk anot posakio: „Gera pradžia – pusė darbo“. Šio tipo įstaigos deda pagrindą visam tolesniam vaiko ugdymuisi, požiūrio į mokymąsi susiformavimui.

Drauge su Ugdymo inovacijų centro konsultantais, „Geros pradžios“ metodikos įgyvendinimo Lietuvoje pradininkais, ekspertais, šiais metais ugdymo įstaigų komandos gilinasi, aptaria, įtvirtina, diskutuoja kaip gerinti atskirų pedagogų ir visos įstaigos kompetencijas, kaip skatinti mokymosi lyderystę, kaip efektyviai vadovauti siekiant teigiamų pokyčių. Be abejo, visa ko centre – mokiniai. Kiekviena ugdymo įstaiga žino savo stipriąsias ir silpnąsias puses, o jeigu ne – jas atranda, identifikuoja patys ar padedami konsultantų iš išorės. Tai padarę – planuoja veiklas, kurios padėtų pasiekti kiekvieno besimokančiojo pažangos bei kartu stiprintų pačią įstaigą, jos bendruomenę.

Projekte dalyvauja 5 darželiai mokyklos:
Vilniaus darželis-mokykla „Dainorėliai“;
Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla;
Vilniaus „Atžalyno“ mokykla-darželis;
Vilniaus darželis-mokykla „Saulutė“;
Vilniaus „Aušros“ mokykla-darželis.

Projekto koordinatorė: Eglė Melnikė, egle.melnike@vilnius.lt, +370 699 35415