2020-12-10

Matematika – kiekvienam mokiniui! Kvietimas registruotis į projektą!

Kviečiame Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas registruotis į projektą Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“. Projektas skirtas 2, 3 ir 5 klasės mokinių matematikos mokymui(si) ir pažangos stebėsenai naudojant dirbtinio intelekto technologiją.

Projekto tikslas – pagerinti Vilniaus 2, 3 ir 5 klasių mokinių matematikos mokymosi pasiekimus, palengvinti mokytojų darbą ugdant mokinių matematinius gebėjimus ir sustiprinti mokyklos lygmens mokinių mokymosi pažangos stebėseną, naudojant pažangią matematikos mokymo(si) platformą Eduten Playground.

Vilniaus miesto savivaldybė nuo 2021 metų sudaro unikalią galimybę 5 tūkst. 2, 3 ir 5 klasės mokinių matematikos mokytis patraukliau ir inovatyviau.

Projekto pradžia: 2021 metų sausio mėn. 15 diena. Paraiškos formą kviečiame užpildyti iki 2021 m. sausio 7 d. Pirmenybė bus teikiama mokykloms, kurios suformuos bent 3 pedagogų komandas dalyvauti šiame projekte.

Eduten Playground aplinka ir jos teikiamos galimybės yra  puiki priemonė matematikos ugdymą organizuojant nuotoliniu būdu!!! Daugiau apie Eduten Playground platformą, privalumus, galimybes ir  pagalbą mokytojams dalyvausiantiems projekte skaitykite čia.