2019-09-05

Kvietimas kurti ir išbandyti meninio ir technologinio ugdymo pasiekimų vertinimo įrankius

Nacionalinė švietimo agentūra kviečia mokyklas teikti paraiškas dėl 4, 6, 8 klasių mokinių meninio (dailės ir muzikos) ir technologinio ugdymo pasiekimų vertinimo įrankių kūrimo ir išbandymo 2019–2020 m.m.

Paraiškų teikimo sąlygos.

Siekiant tobulinti pradinį ir pagrindinį ugdymą labai svarbu užtikrinti deramą dėmesį visoms ugdymo turinio sritims ir siekti ugdymo kokybės neskirstant mokomųjų dalykų į svarbesnius ir mažiau svarbius. Ne paslaptis, kad menų ir technologijų ugdymo pasiekimai švietimo bendruomenei ir visuomenei rūpi daug mažiau. Dažnai galvojama, kad meninio ir technologinio ugdymo rezultatai priklauso tik nuo mokinių gabumų ar talento, arba, atvirkščiai, manoma, kad asmens meninė saviraiška yra unikali, su niekuo nepalyginama, todėl visi darbai turi būti vertinami labai pozityviai. Tačiau meninio ir technologinio ugdymo esmė yra ne vien estetinis rezultatas („gražūs“ darbai), bet ir kūrybinis procesas, per kurį įgyjamos asmeninės kompetencijos, ugdomas kritinis mąstymas, formuojasi pozityvus santykis su aplinkiniu pasauliu, kultūriniu palikimu.

Daugiau informacijos – Švietimo naujienose.