2019-03-04

Kvietimas dalyvauti Baltijos regioninėje vasaros akademijoje

Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendrojo ugdymo mokyklų komandos  kviečiamos dalyvauti Baltijos regioninėje vasaros akademijoje. Prasidėjusi 2015 metais ir nuolat rotuojanti, 2019 m. akademija vyks birželio 28–liepos 2 d. Lietuvoje. Šių metų tema – Saugios ir įtraukios mokyklos visiems kūrimas. Etika švietime: mokyklos bendruomenės vaidmuo.  Akademiją organizuoja Europos Vergelando (Wergeland) centras kartu su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Ugdymo plėtotės centru.

Kas yra Baltijos regioninė vasaros akademija?
Baltijos akademija yra mokymų programa, skirta demokratinei ir įtraukiai kultūrai Lietuvos, Latvijos ir Estijos mokyklose kurti. Akademija yra puiki galimybė susipažinti ir išbandyti praktinius įrankius bei strategijas, padedančias kurti atviresnę, demokratiškesnę ir įtraukesnę mokyklos aplinką visiems vaikams. Programa taip pat suteikia mokyklų komandoms galimybę analizuoti mokyklų poreikius, susiplanuoti konkrečius žingsnius, galinčius padėti įveikti mokyklos patiriamus iššūkius. O galimybė dalyvauti Baltijos akademijoje 3 šalių atstovams gali tapti jų bendrų veiklų ir partnerystės užuomazga.

Paraiškų pateikimo terminas – 2019 m. kovo 25 d.

Daugiau informacijos Ugdymo plėtotės centro tinklapyje