2022-01-12

Kviečiame Vilniaus mokyklas dalyvauti pilotiniame projekte „Mokomės žaidžiant: pasaulio pažinimas kitaip“

Vilniaus švietimo pažangos centras bendradarbiaudamas su VšĮ Edukraftas kviečia Vilniaus miesto ugdymo įstaigas, vykdančias pradinį ugdymą, dalyvauti pilotiniame projekte „Mokomės žaidžiant: pasaulio pažinimas kitaip“.

Projekto tikslas – remiantis patyriminio ugdymo principais sužaidybinti pasaulio pažinimo pamokas ir ugdyti 3–4 klasių mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas.

Ieškome 10 nuolat naujovėmis edukacijoje besidominčių pradinių klasių mokytojų iš 10 skirtingų Vilniaus mokyklų, kurie norėtų sužaidybinti pasaulio pažinimo pamokas, į jas integruojant „Minecraft education edition“ sukurtą mokomąjį turinį. Pilotinis projektas pasidės 2022 m. vasario mėnesį ir vyks iki 2022 m. gruodžio mėnesio pabaigos.  

Ką siūlome norintiesiems dalyvauti?

  • Pilnai paruoštą pasaulio pažinimo pamokų medžiagą ir užduotis su „Minecraft education edition“ programa 3-4 klasėms (18 temų 36 akad. val. apimčiai. Pamokų turinys yra suderintas su atnaujinamomis Pradinio ugdymo bendrosiomis programomis, o pamokos ir užduotys parengtos remiantis patyriminio ugdymo principais).
  • Kiekvienam projekte dalyvaujančiam mokytojui paskirtą mentorių, kuris padės pasirengti pamokoms ir padės vesti pirmąsias pamokas.
  • Nemokamas „Minecraft education edition“ licencijas mokytojui ir kiekvienam klasės mokiniui iki pilotinio projekto pabaigos.
  • Individualią pagalbą diegiant „Minecraft education edition“ ir aktualias instrukcijas.

Projektu „Mokomės žaidžiant: pasaulio pažinimas kitaip“ susidomėjusius mokyklų administracijos atstovus ir pradinių klasių mokytojus, kurie šiuo metu dirba su trečiokais, kviečiame registruotis į nuotolinį informacinį susitikimą, kuris vyks 2022 sausio 19 d. 15:30 val.

Registracija vyksta iki 2022 sausio 18 d. 12:00 val. Prisijungimo nuorodą atsiųsime dieną prieš susitikimą.

Išsami informacija apie pilotinį projektą „Mokomės žaidžiant: pasaulio pažinimas kitaip“.

Projekto vadovė: Rūta Mazgelytė, ruta.mazgelyte@vilnius.lt