2021-05-10

Kviečiame Vilniaus miesto mokyklas dalyvauti projekte „Vilniaus pokyčių mokyklos“

Vilniaus miesto savivaldybė ir Vilniaus švietimo pažangos centras pradeda projektą „Vilniaus pokyčių mokyklos“, kuris padės mokykloms siekti spartesnės pažangos ir gerins ugdymo kokybę.

Kviečiame į projektą įsitraukti Vilniaus pradinio ir pagrindinio pirmos pakopos ugdymą organizuojančias mokyklas (darželiai-mokyklos; pradinės mokyklos; progimnazijos ir ilgosios gimnazijos).

Projekto metu su mokyklų komandomis dirbs konsultantai – edukologai, švietimo vadybos ekspertai, kurie mokykloms padės tikslingai pasirinkti tobulintinas veiklų sritis, pavyzdžiui – efektyvią vadybą ir lyderystę, mokinių pasiekimus, ugdymo proceso/pamokos kokybę, ugdymo aplinką, mokyklos emocinį klimatą, pedagogų profesinį augimą, mokyklos bendruomenės kūrimą. Pasirinkus tobulintinas sritis komandos su konsultantais suplanuos pokyčius. Remiantis pasirinkta metodika, mokysis vykdyti duomenimis grįstą ugdymą ir vadybą, stiprins bendradarbiavimą, pasidalytosios lyderystės kultūrą ir kt.

Projekte norinčios dalyvauti mokyklos iki gegužės 21 dienos turėtų užpildyti paraišką. Atrinktas mokyklas paskelbsime birželio 1 dieną. Projekto dalyvius atrinksime, atsižvelgdami į paraiškoje apibūdintą mokyklos komandos motyvaciją siekti pažangos, supratimą, kokių pokyčių mokyklai reikia, projekto įgyvendinimo pajėgumus ir kt.

Išsami informacija apie projektą „Vilniaus pokyčių mokyklos“. 

Kilus klausimams, kreipkitės: jurgita.rimkuviene@vilnius.lt