2020-06-10

Kviečiame Vilniaus miesto mokyklas dalyvauti programoje „Tyrinėjimo menas Vilniuje“!

Norite kurti pasitikėjimu, atvirumu, palaikančiais ryšiais pagrįstą mokyklos bendruomenę? Siekiate tyrinėjančio, kūrybiško, visus įtraukiančio mokymosi? Norite ugdymui pasitelkti Vilniaus miesto istorinius, kultūrinius, kūrybinius resursus? Smalsu išbandyti, kokių pokyčių į Jūsų mokyklą gali atnešti bendradarbiavimas su kūrybinių profesijų atstovais?

Jeigu Jums tai aktualu, kviečiame 2020 m. rugsėjo – 2021 m. balandžio mėn. dalyvauti programoje ,,Tyrinėjimo menas Vilniuje“.

Programa yra skirta padėti mokiniams ir mokytojams įgyvendinti gilų mokymosi procesą, kuris stiprina kūrybingumą ir kritinį mąstymą, žinių pritaikomumą ir išliekamumą, padeda sukurti dialogu, bendradarbiavimu pagrįstus santykius, stiprinti bendruomeninius ryšius mokykloje.  „Tyrinėjimo menas Vilniuje“ sukuria erdvę mokinių, mokytojų ir įvairių kūrybinių sričių praktikų partnerystėms. Jų metu kartu sprendžiami konkretūs mokymosi iššūkiai, kuriami ir išbandomi integruoti, tyrinėjimu, kūryba ir problemų sprendimu pagrįsti ugdymo metodai.

Atrankoje į programą kviečiame dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas, dirbančios pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.  Prioritetą teiksime mokykloms, kurios:

  • siekia spręsti su penktų klasių mokinių adaptacija mokyklos bendruomenėje susijusias problemas;
  • siekia atrasti veikiančius re-emigrantų mokinių integracijos būdus, spręsti su tuo susijusius iššūkius.

Daugiau apie programą kviečiame skaityti programos „Tyrinėjimo menas Vilniuje“ gairėse.

Mokyklos, pageidaujančios dalyvauti programoje, turi užpildyti paraišką ir ją atsiųsti el. paštu Asta.Morkuniene@vilnius.lt iki  2020 m. birželio 26 d. (imtinai). Apie atrankos rezultatus atrankos dalyvius informuosime iki 2020 m. liepos 10  d. el. paštu.

Mokyklų atrankos kriterijai yra šie:

  • Motyvacija: noras, poreikis ir įsipareigojimas analizuoti pasirinktą problemą ar iššūkį, skirti mokyklos darbuotojų ir bendrojo ugdymo laiką Programos  įgyvendinimui; noras bendradarbiauti su kuriančiais profesionalais.
  • Pasirengimas tyrinėjimui: atvirumas naujoms idėjoms, klausimų kėlimui, naujų ugdymo praktikų išbandymui.
  • Bendruomeniškumas: nusiteikimas aktyviai įtraukti bendruomenę į programos vykdymą, pasirengimas bendrai priimti sprendimus.
  • Įgyvendinamumas: mokyklos galimybės skirti būtinus išteklius (laiką, patalpas ir kt.), suderinti tvarkaraščius ir sudaryti kitas sąlygas, reikalingas projektui įgyvendinti; pasirengimas užtikrinti projekto rezultatų tęstinumą mokykloje ir dalijimąsi patirtimi su miesto ugdymo bendruomene.

„Tyrinėjimo menas Vilniuje“ programa susidomėjusius mokyklų atstovus kviečiame dalyvauti pristatyme, kurio metu apžvelgsime programos įgyvendinimo tikslus ir laukiamus rezultatus, planuojamą įgyvendinimo eigą, aptarsime, ko tikimasi iš mokyklų ir ko mokyklos gali tikėtis iš programos.  Pristatymas vyks birželio 17 d. 11 val. Zoom platformoje. Registracija čia.

 

Programos įgyvendinimą koordinuoja Vilniaus švietimo pažangos centras

Programos įgyvendinimą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė

Programos įgyvendinimo partneriai  – „Kūrybinės jungtys”