2021-06-10

Kviečiame teikti paraiškas Eduten Playground licencijoms gauti 2021–2022 mokslo metams!

Vilniaus miesto savivaldybė 2021–2022 mokslo metais sudaro galimybę 10 tūkst. pradinių ir 5–6 klasių mokiniams matematikos mokytis naudojantis virtualia mokymo(si) sistema Eduten Playground.

Jei Jūsų mokykla norėtų dalyvauti projekte „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“ ir naudotis virtualia Eduten Playground mokymo(si) sistema, kviečiame užpildyti paraiškos formą.

Paraiškos formoje prašome nurodyti Eduten Playground licencijų poreikį ir pagrįsti, kodėl Jūsų mokyklai svarbu dalyvauti šiame projekte. Skirstydama licencijas mokykloms, komisija atsižvelgs į mokyklos motyvaciją ir priims sprendimą, kiek Eduten Playground licencijų suteikti mokyklai nuo rugsėjo 1 d.

Paraiškų lauksime iki birželio 18 darbo dienos pabaigos.

Apie mokyklai paskirtą Eduten Playground licencijų skaičių visas paraiškas teikusias mokyklas informuosime iki birželio 30 d.

Dėmesio! Paraiškas gali pildyti tik Vilniaus miesto savivaldybės pavaldumo bendrojo ugdymo mokyklos (taip pat ir tos, kurios jau dalyvauja projekte „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“ nuo 2021 sausio 15 d.).

Daugiau apie Eduten Playground platformą, privalumus, galimybes ir pagalbą mokytojams dalyvausiantiems projekte skaitykite čia.

Projekto Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsenatikslas – pagerinti Vilniaus mokinių matematikos mokymosi pasiekimus, palengvinti mokytojų darbą ugdant mokinių matematinius gebėjimus ir sustiprinti mokyklos lygmens mokinių mokymosi pažangos stebėseną.