2021-08-24

Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti projekte „Informatika ir technologinė kūryba pradiniame ugdyme“

2020–2021 mokslo metais 27 Vilniaus mokyklų pradinukai po 1 ar 2 kartus per savaitę turėjo informatikos pamokas. Mokinukai mokėsi sumaniai ir kūrybiškai naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, lavino informatinį mąstymą ir dėjo savo skaitmeninio raštingumo pamatus. Per 300 pradinių klasių mokytojų savo kompetencijas stiprino ilgalaikiuose mokymuose. Visa tai vyko įgyvendinant projektą „Informatika ir technologinė kūryba pradiniame ugdyme“.

Naujais 2021–2022 mokslo metais Vilniaus miesto savivaldybė ir Vilniaus švietimo pažangos centras kviečia Vilniaus miesto mokyklas dalyvauti projekte ir integruoti informatikos ugdymą į atskirus dalykus arba nusimatyti atskiras informatikos pamokas pradiniame ugdyme.

 

Mokyklas, ketinančias dalyvauti projekte, kviečiame iki š. m. rugsėjo 6 d. užpildyti paraiškos formą.

Ką siūlome projekte dalyvaujančioms mokykloms?

  • Mokymosi galimybę visiems mokyklos pradinių klasių mokytojams pagal sau tinkamus mokymų lygius.
  • Virtualias pamokas su technologijų profesionalais (18 užsiėmimų kiekvienais mokslo metais).
  • Individualias ar grupines konsultacijas.
  • Detalias rašytines ar vaizdo instrukcijas ir kt. medžiagą.
  • Galimybę mokytis ir kurti kartu su projekte dalyvaujančiais kolegomis (naudotis mokytojų kurta ir išbandyta medžiaga).
  • Prieigą prie medžiagos darbui su vaikais klasėje.

Ką turėtų įsipareigoti projekte dalyvaujanti mokykla?

  • Užtikrinti, kad trejus mokslo metus mokyklos pradinių klasių mokytojai nuosekliai mokytųsi naudodami skaitmeninę mokymosi platformą „Vedliai“ ir įgytas kompetencijas įveiklintų praktikoje dirbdami  su mokiniais.
  • Kasmet prisidėti finansiškai (apie 120-300 eurų per metus).
  • Bendradarbiauti su VŠPC vykdant mokytojų mokymosi ir technologijų panaudojimo praktikoje stebėseną.

Projekte siūloma mokymų programa apima unikalų ir inovatyvų mokymo(si) turinį, personalizuotą skaitmeninę mokymosi platformą bei struktūruotą mokymosi procesą. Mokymosi turinys apims tokias temas kaip: kūrybinis programavimas, 3D modeliavimas, virtuali realybė, dirbtinis intelektas, duomenų mokslas. Temos yra pritaikytos pradinio ugdymo mokomiesiems dalykams (matematika, gamtos mokslai, lietuvių kalba ir pan.).

Kilus klausimams, kreipkitės: asta.morkuniene@vilnius.lt