2020-12-01

Kviečiame į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo rekomendacijų pristatymą

Kviečiame Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų administracijos ir mokyklos Vaiko gerovės komisijos atstovus į Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose rekomendacijų nuotolinį pristatymą. Rekomendacijas parengė Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau VPPT) specialistai, įgyvendinant Kokybiškų švietimo paslaugų prieinamumo visiems Vilniaus miesto vaikams priemonių plano 5.1. priemonę.

Rekomendacijose, atsižvelgiant į ugdymo įstaigų realijas, pateikiami galimi įtraukiojo ugdymo organizavimo mokykloje etapai ir lygmenys, kurie gali padėti mokykloms įsivertinti pasirengimą organizuoti įtraukųjį ugdymą, teikti mokiniui jo poreikius atitinkantį ugdymą ir pagalbą, analizuoti, vertinti ir optimizuoti savo veiklos veiksmingumą. Pagrindinis dėmesys skiriamas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtraukties klausimams aptarti.

Pristatymas vyks Zoom aplinkoje gruodžio 10 d. 14.30 val. (trukmė 2 val.). Išankstinė registracija vyksta iki gruodžio 8 d. Nuorodą į prisijungimą gausite gruodžio 10 d. jūsų nurodytu el. paštu. Lektorė: Vilniaus PPT psichologė, soc. mokslų daktarė Irina Blažienė.

Pristatymą organizuoja: Vilniaus PPT ir VŠPC. Pažymėjimai siunčiami nebus.

Dėmesio: ikimokyklinėms įstaigoms rekomendacijų pristatymas planuojamas 2021 sausio mėnesį. Sekite informaciją VŠPC tinklapyje.