2021-01-25

Kviečiame į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo rekomendacijų pristatymą

Kviečiame Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų administracijos ir Vaiko gerovės komisijos atstovus į Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose rekomendacijų nuotolinį pristatymą. Rekomendacijas parengė Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau Vilniaus PPT) specialistai, įgyvendinant Kokybiškų švietimo paslaugų prieinamumo visiems Vilniaus miesto vaikams priemonių plano 5.1. priemonę.

Rekomendacijose, atsižvelgiant į ugdymo įstaigų realijas, pateikiami galimi įtraukiojo ugdymo organizavimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose etapai ir lygmenys, kurie gali padėti įsivertinti pasirengimą organizuoti įtraukųjį ugdymą, teikti vaikui jo poreikius atitinkantį ugdymą ir pagalbą, analizuoti, vertinti ir optimizuoti savo veiklos veiksmingumą. Pagrindinis dėmesys skiriamas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtraukties klausimams aptarti.

Pristatymas vyks Zoom aplinkoje vasario 3 d. 13.00 val. (trukmė: 2 val.). Išankstinė registracija vyksta iki sausio 31 d.  Nuorodą į prisijungimą gausite vasario 3 d. jūsų nurodytu el. paštu. Lektorė: Vilniaus PPT psichologė, socialinių mokslų daktarė Irina Blažienė.

Pristatymą organizuoja: Vilniaus PPT ir VŠPC. Pažymėjimai siunčiami nebus.