2021-06-14

Kviečiame diegti Naratyvinio žaidimo ir mokymo(si) metodą

Vilniaus miesto savivaldybė bei Vilniaus švietimo pažangos centras rūpinasi kompleksine pagalba Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinėms įstaigoms ir 2021 m. rugpjūčio – 2021 m. gruodžio mėn. toliau vykdys projektą „Tikslinė kompleksinė pagalba ikimokyklinėms įstaigoms: naratyvinio žaidimo ir mokymo(si) metodo taikymas“. Projektas skirtas gerinti šių įstaigų ugdymo kokybę, vadybą ir mikroklimatą.

Kviečiame Naratyvinio žaidimo ir mokymo(si) (NEPL) metodu besidominčias Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų grupių pedagogus dalyvauti atrankoje, užpildant registracijos formą bei pateikiant oficialų įstaigos prašymą su būsimais projekto dalyvių (pedagogų) ir įstaigos vadovo parašais el.paštu info@zaidimolaboratorija.leu.lt.

Registruotis ir prašymą pateikti galite iki liepos 15 d. Atrankos rezultatus skelbsime rugpjūtį.

Atrinktų Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų komandoms NEPL metodą sėkmingai diegti padės Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkai bei VšĮ Vaiko psichologijos centras. Komandoms bus organizuojami praktiniai mokymai, bus teikiamos ekspertų konsultacijos ir pagalba.