2021-05-31

Kviečiame dalyvauti projekte „Fizinio ugdymo pamokų kokybės tobulinimas mokykloje“

Vilniaus švietimo pažangos centras kviečia Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklas teikti paraiškas ir dalyvauti projekte „Fizinio ugdymo pamokų kokybės tobulinimas mokykloje“. Projektas įgyvendinamas siekiant, kad Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose organizuojamas fizinis ugdymas būtų suteikiantis mokymosi patirtį, kuri įgalintų mokinius būti fiziškai aktyviais visą gyvenimą. Projekto veiklų pradžia – 2021 m.  rugpjūčio mėn.,  projekto pabaiga – 2022 m. gruodžio mėn.

Su projekte dalyvaujančių mokyklų komandomis planuojamos tikslinės diskusijos, mokymai, patyriminiai žygiai, konsultacijos ir kitos mokytojus įkvepiančios veiklos, kurios leistų pasiekti, kad mokyklose būtų išplėtota fizinio ugdymo pamokų įvairovė: pasiūlomos alternatyvios veiklos, panaudojamos įvairios ugdymo aplinkos, taikomi šiuolaikiški ugdymo metodai ir principai, į pamokas kviečiami žymūs sportininkai ir kiti svečiai. Su konsultantų pagalba bus rengiami ir įgyvendinami mokyklų fizinio ugdymo veiklų planai.

Susidomėjusius mokyklų atstovus – fizinio ugdymo mokytojus, jų kolegas kitų dalykų mokytojus, neformaliojo švietimo ugdytojus, mokyklos direktorius ir jų pavaduotojus bei kitus mokyklų atstovus – kviečiame birželio 3 d. 14.30–16.00 val. dalyvauti planuojamo projekto pristatyme. Registracija į pristatymą.

Net neabejojame, kad susitikimo metu Lietuvos sporto universiteto prof. dr. Arūnas Emeljanovas savo pranešimu  „Fizinis ugdymas – asmens ir visuomenės gerovės pamatas“  Jus nustebins ir įkvėps naujiems požiūriams ir pokyčiams.

Mokyklos, pageidaujančios dalyvauti projekte, turi užpildyti paraiškos formą ir atsiųsti ją el. paštu Asta.Morkuniene@vilnius.lt. Paraiškų lauksime iki  2021 m. birželio 21 d. (imtinai). Apie atrankos rezultatus dalyvius informuosime el. paštu iki 2021 m. birželio 25 d. (imtinai).

Daugiau apie projektą skaitykite kvietime teikti paraiškas.