2021-06-22

Kviečiame dalyvauti programoje „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“ 2021-2022 mokslo metais!

Norite kurti pasitikėjimu, atvirumu, palaikančiais ryšiais pagrįstą mokyklos bendruomenę? Siekiate tyrinėjančio, kūrybiško, visus įtraukiančio mokymosi? Norite ugdymui pasitelkti už mokyklos ribų esančius istorinius, kultūrinius, kūrybinius resursus? Smalsu išbandyti, kokių pokyčių į Jūsų mokyklą gali atnešti bendradarbiavimas su kūrybinių profesijų atstovais?

Jeigu tai Jums aktualu, kviečiame 2021 m. spalį – 2022 m. balandį dalyvauti programoje ,,Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“ ir iki birželio 29 d. užpildyti paraiškos formą.

 

 

Kas gali dalyvauti?

Paraiškas teikti ir dalyvauti programoje gali visos Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklos.

Kuo ši programa išskirtinė?

Programa, skirta padėti mokiniams ir mokytojams įgyvendinti gilų mokymosi procesą, kuris stiprina kūrybingumą ir kitas svarbiausias kompetencijas, žinių pritaikomumą ir išliekamumą, mokyklos bendruomeniškumą. „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“ sukuria erdvę mokinių, mokytojų ir įvairių kūrybinių sričių praktikų partnerystėms. Jų metu kartu sprendžiami konkretūs mokymosi iššūkiai, kuriami ir išbandomi integruoti, tyrinėjimu, kūryba ir problemų sprendimu pagrįsti ugdymo metodai.

Atsižvelgdami į šių dienų situaciją dėl pandemijos, esame pasirengę įgyvendinti programą ir mišraus ar nuotolinio mokymo sąlygomis. Savo kūrybiniais resursais padėsime jums kurti visapusišką, mokinių savarankiškumu grįstą, ugdymo procesą. Rezultato sieksime visapusiškai pasitelkdami Jums prieinamas technologines priemones.

Kaip bus atrenkamos mokyklos?

Mokyklų atrankos kriterijai yra šie:

  • Motyvacija: noras, poreikis ir įsipareigojimas analizuoti pasirinktą problemą ar iššūkį, skirti mokyklos darbuotojų ir bendrojo ugdymo laiką Programos įgyvendinimui; noras bendradarbiauti su kuriančiais profesionalais.
  • Pasirengimas tyrinėjimui: atvirumas naujoms idėjoms, klausimų kėlimui, naujų ugdymo praktikų išbandymui.
  • Bendruomeniškumas: nusiteikimas aktyviai įtraukti mokyklos bendruomenę į programos vykdymą, pasirengimas bendrai priimti sprendimus.
  • Įgyvendinamumas: mokyklos galimybės skirti būtinus išteklius (laiką, patalpas ir kt.), suderinti tvarkaraščius ir sudaryti kitas sąlygas, reikalingas projektui įgyvendinti; pasirengimas užtikrinti projekto rezultatų tęstinumą mokykloje ir dalijimąsi patirtimi su miesto ugdymo bendruomene.

2020–2021 programoje dalyvavusių Vilniaus mokytojų atsiliepimai

„Atradome naują būdą analizuoti įvykį išrenkant priežastis, aplinkybes, rezultatus, padarinius.”, „Sužinojome daug naujų istorinių įvykių.”, „Atskleidėme savo talentus, išmokome dirbti grupelėse.” (Mokiniai)

„Pagaliau galime pradėti atskirti, kas yra refleksija ir kas yra įsivertinimas.” (Mokytoja)

„Sužavėjo mokinių drąsa, pamačiau vaikus kitu kampu.” (Mokytojas)

„Šitas projektas – tikra invazija į mokyklą. Aš negaliu atsistebėti, kad šis projektas vienintelis, kuris duoda tikrą naudą mokytojams.” (Mokyklos administracijos atstovė)

„Prašau įtraukite į veiklas kuo daugiau mokytojų, kad jie visi pabandytų ir gebėtų taip vesti pamokas.” (Mokyklos direktorė)