2021-03-19

Kūrėjų padedamos Vilniaus mokyklų bendruomenės sprendė penktokų adaptacijos mokykloje iššūkius

Šią savaitę trys iš šešių programoje „Tyrinėjimo menas Vilniuje“ dalyvaujančių mokyklų pasikvietė į virtualius svečius, tam kad pasidalintų, pasidžiaugtų savo pasiekimais bendradarbiaujant su kūrėjais ir sprendžiant kylančias penktų klasių mokinių adaptacijos mokyklos bendruomenėje  iššūkius.

Vasilijaus Kačialovo gimnazijos mokytojos su vizualiųjų menų atstovėmis J. Zigmante ir G. I. Brogiene ėmėsi penktokų bendradarbiavimo ugdymo per integruotas pamokas bei panaudojant kūrybišką mokymosi erdvę. Mokiniai išbandė dizaino mąstymo ir kūrimo principus ir vieni kitiems sukūrė žaidimą – virtualią kelionę-ekspediciją. Tuo tarpu mokytojai su kūrėjomis ėmėsi dar vienos užduoties: „norėjome užnorinti vaikus dirbti pamokoje. Organizuoti nuotolinę pamoką taip, kad ji būtų įtrauki, įdomi ir joje dirbtų visi mokiniai“ – sakė Vasilijaus Kačialovo gimnazijos mokytojos. Visi drauge išsigrynino nuotolinės pamokos struktūrą, išmoko dirbti įvairiomis programėlėmis ir išbandė integruotose pamokose.

Simono Stanevičiaus progimnazija norėjo kurti stiprų tarpusavio ryšį tarp mokytojų ir mokinių. Kūrėjų padedami jie tyrinėjo, kaip kūrybingumas gali padėti suformuoti komandas bei kokių gerų dalykų gali sukurti mokytojų ir mokinių bendrystė. Bendrystės rezultatas – erdvė mokykloje, kurioje galima ilsėtis, kurti, patirti kitokias pamokas, bendradarbiauti.

Aleksandro Puškino gimnazijoje besidarbavusi grafinė fasilitatorė A. Balkaitytė drauge su mokiniais tyrinėjo kūrybingumą ir bendradarbiavimą, pasitelkdama jiems artimą temą – (naminius) gyvūnus. Įvairių pamokų metu mokiniai nagrinėjo gyvūnų temą – judesius, formas, istorijas, grupėse kūrė savo šokius, video filmukus. Kūrėja džiaugiasi mokinių entuziazmu, energija ir aktyvumu kuriant.

Drauge su kūrėjais bendradarbiavę mokytojai sako, kad tokia patirtis leido naujiems mokiniams ir mokytojams geriau pažinti vieni kitus, į įprastas situacijas pažvelgti naujai. Dalyvaudami veiklose su kūrėjais, mokyklose naujai pradėję dirbti mokytojai lengviau susidraugavo ir įsiliejo į kolektyvą.

Šiais mokslo metais Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus švietimo pažangos centras drauge su ,,Kūrybinės jungtys“ daliai sostinės mokyklų sudarė galimybes įgyvendinti gilų, tyrinėjimu pagrįstą, mokymosi procesą, ugdant vaikų kūrybingumą, kritinį mąstymą ir kitus svarbiausius XXI a. gebėjimus. Šešiose sostinės mokyklose kartu su kūrybinių sričių profesionalais įgyvendinta programa „Tyrinėjimo menas Vilniuje“. Į programą Vilniuje įsitraukė Aleksandro Puškino, Pranciškaus Skorinos, Senvagės, Vasilijaus Kačialovo, „Žaros“ gimnazijos ir Simono Stanevičiaus progimnazija.