VILNIAUS ŠVIETIMO PAŽANGOS CENTRO KOMANDA:

Genovaitė Kynė

Genovaite.Kyne@vilnius.lt

+370 614 98597

Švietimo veiklos vadovė

Jūratė Litvinaitė

Jurate.Litvinaite@vilnius.lt

+370 686 95024

Švietimo analitikė

Agata Katkonienė

Agata.Katkoniene@vilnius.lt

+370 680 93405

Švietimo veiklos koordinatorė

Asta Morkūnienė

Asta.Morkuniene@vilnius.lt

+370 601 33792

Švietimo veiklos koordinatorė

Edita Linkevičiūtė

Edita.Linkeviciute@vilnius.lt

+370 620 35696

Švietimo veiklos koordinatorė

Rūta Mazgelytė

Ruta.Mazgelyte@vilnius.lt

+370 623 29549

švietimo veiklos koordinatorė ir viešinimo ir komunikacijos specialistė

Ramunė Belickienė

ramune.belickiene@vilnius.lt

+370 612 73529

švietimo veiklos administratorė

Jogailė Tarvydaitė

Jogaile.Tarvydaite@vilnius.lt

+370 662 47001

Švietimo veiklos koordinatorė

Jurgita Rimkuvienė

Jurgita.Rimkuviene@vilnius.lt

+370 699 80695

Švietimo veiklos koordinatorė

Eglė Bilevičienė

Egle.Bileviciene@vilnius.lt

+370 682 40091

Viešųjų pirkimų specialistė

dr. Pranas Gudynas

+370 687 43657

švietimo analitikas