2021-03-23

Karjeros konsultantai susitiko su LAMA BPO ir JRD atstovėmis

Kovo 19 d. Vilniaus miesto savivaldybė kartu su Vilniaus švietimo pažangos centru organizavo virtualų pasitarimą su Vilniaus mokyklų karjeros ugdymo konsultantais. Susitikimo temą pasiūlė patys konsultantai, pasibaigus gruodžio mėnesį vykusiam karjeros konsultantų forumui.

Susitikime buvo apibendrinti 2020 m. gruodžio 4 d. vykusio forumo karjeros konsultantams rezultatai. LAMA BPO atstovė O. Kardauskė pristatė svarbiausius stojimo ir priėmimo į aukštąsias mokyklas Lietuvoje žingsnius, taip pat bendrąjį priėmimą į aukštąsias mokyklas 2021 metais. S. Gaučiūtė iš Jaunimo reikalų departamento prie Sveikatos apsaugos ir darbo ministerijos pristatė Jaunimo savanoriškos tarnybos programą.

Susitikime dalyvavo 50 konsultantų.