2021-10-28

Įvyko „Saugi mokyklos laboratorija“ mokymai apie smurtą lyties pagrindu

Spalio 26-27 dienomis vyko „Saugi mokyklos laboratorija“ nuotoliniai mokymai, skirti stiprinti mokyklos bendruomenės atsaką į smurtą lyties pagrindu artimoje aplinkoje, užtikrinti efektyvią smurto prevenciją bei suteikti saugios aplinkos mokykloje kūrimo įgūdžių.

Dviejų sesijų metu savo žinias gilino Vilniaus miesto mokytojai, klasės auklėtojai, socialiniai pedagogai, psichologai bei mokyklų administracijos darbuotojai. Mokymus vedė Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ekspertė Vilma Gabrieliūtė ir  Lietuvos žmogaus teisių centro atstovė Paulina Drėgvaitė.

Pirmąją mokymų dieną ekspertė Paulina pristatė lyčių nuostatų įtaką ir pasekmes, kurios patiriamos kasdienybėje, o formuojamos jau nuo pat vaikystės. Aptarti pavyzdžiai ir tyrimų duomenys leido suprasti, kaip sukurti lūkesčiai ir nuostatos skirtingoms lytims turi įtakos profesinei segregacijai, žalingiems stereotipams bei privedimui prie (savi)destrukcinės elgsenos.

Antrąją mokymų „Saugi mokyklos laboratorija“ dieną, seminaro dalyviai nagrinėjo smurto lyties pagrindu, vykstančio mokykloje ar aplink ją situacijas, sužinojo jo formas ir pasireiškimo būdus, gilinosi į smurto lyties pagrindu reagavimą individualiu, klasės lygmeniu. Lektorės pristatė ilgalaikių pokyčių žingsnius, kurie padėtų mokyklos bendruomenėms užtikrinti psichologinį, fizinių erdvių ir kibernetinį saugumą mokykloje.

Seminaro metu buvo pristatyta mokymų metodologija, kurios pagrindu mokytojai ir ugdymo specialistai  turi galimybę sužinoti, kaip kurti mokyklą be smurto, įtraukti smurto prevenciją ugdymo programoje bei tobulinti savo kompetencijas šia tema.

Mokymų metu dalyviai įsitraukė į praktines užduotis, diskutavo skirtingoms lytims keliamų lūkesčių, santykių klausimais, nagrinėjo įvairias smurto lyties pagrindu situacijas.

„Saugios mokyklos laboratorija“ mokymus organizavo Vilniaus švietimo pažangos centras, bendradarbiaudamas su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir Lietuvos žmogaus teisių centru.