2020-06-23

Įvyko praktiniai mokymai „Google Classroom mokymosi aplinkos valdymas“

Š. m. birželio 16-18 d. Vilniaus „Vyturio“ pradinėje mokykloje vyko praktiniai mokymai tema „Google Classroom mokymosi aplinkos valdymas“, kuriuos vedė lektorė Aistė Čiurlytė Kolesničenko. Mokymuose dalyvavo dvi mokytojų grupės, kurioms mokymų programa buvo diferencijuota pagal darbo su Google Classroom mokymosi sistema patirtį. Vienoje grupėje mokėsi tie, kurie jau bandė dirbti su Google Classroom, kitoje dalyvavo pradedantieji mokytojai.

Pirmasis užsiėmimas buvo skirtas virtualios klasės kūrimui ir valdymui, užduočių pateikimo organizavimui.

Antrasis užsiėmimas – mokymosi medžiagos, testų rengimui.

Trečiasis užsiėmimas: mokinių darbų, atliktų užduočių vertinimui, automatiniam testų taisymui ir vertinimų įkėlimui į sistemą, bei vertinimų eksportavimui į skaičiuoklės lentelę.

Praktinių mokymų metu pedagogai praktikavosi:

 • valdyti asmeninės (gmail.com) ir mokyklos (vilnius.eu) paskyras;
 • susikurti virtualią klasę, prijungti mokinius, pavaduojančius mokytojus;
 • keisti virtualios klasės nustatymus, vertinimo sistemą;
 • kopijuoti, archyvuoti virtualią klasę;
 • organizuoti informaciją pagal dalykus, tematikas, datas;
 • pateikti užduotis pagal tvarkaraštį;
 • parengti mokymosi medžiagą su Google Docs, Jamboard, Forms;
 • naudoti matematinius simbolius mokymosi medžiagoje ir testuose;
 • parengti automatinio vertinimo testus;
 • importuoti testų įvertinimus;
 • vertinti atliktas užduotis;
 • generuoti įvertinimų lentelę.

Mokymų dalyviai susikūrė savo bandomąsias virtualias klases ir kvietė kitus grupės dalyvius prisijungti į klasę mokinio vaidmenyje. Taip mokytojos galėjo pamatyti sistemą ne tik iš mokytojo, bet ir iš mokinio perspektyvos. Abi grupės atliko praktines užduotis savo bandomosiose klasėse.

Pradedančiųjų grupė užduodavo klausimus praktinių užduočių atlikimo metu, o jau dirbusių su sistema mokytojų grupė turėdavo klausimų iš savo darbo patirties su Google Classroom sistema. Su pastarąja grupe plačiau aptarta sistemos funkcionalumą, išplėstinio užduočių vertinimo galimybes, pedagogai dalinosi gerosiomis informacijos organizavimo praktikomis, aptarė mokyklos tėvų apklausoje išsakytas pastabas bei kaip, atsižvelgiant į tai, galima tobulinti mokyklos virtualią mokymosi aplinką.