2021-05-25

Įvyko mokymai apie mokytis padedantį vertinimą

Praėjusią savaitę „Pradedantieji Vilniaus mokytojai“, „Sugrįžtu mokyti“ bei „Būsiu mokytoju Vilniuje“ projektų dalyvius pakvietėme į mokymus apie mokytis padedantį vertinimą.

Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos, Edukologijos instituto profesorė Aušra Kazlauskienė mokytojams papasakojo apie formuojamąjį vertinimą bei jo svarbą ugdymo procese. Lektorė pristatė ir detaliai aptarė mokymo(si) uždavinio formulavimo ypatumus, uždavinio ir vertinimo sąsajas. Mokymų dalyviai sužinojo, kaip formuluoti pamokos uždavinį, kad šis prisidėtų prie norimų tobulinti kompetencijų. Lektorė akcentavo, jog kokį mokymo(si) rezultatą „užprogramuojame“ uždavinyje, tą ir derėtų vertinti.

 

 

Dalyviams dėkojame ir, perfrazuojant Aušrą Kazlauskienę, linkime „keisti, kaip vertiname, nes tada kažką pakeisime“.