2021-10-29

Įvadiniai mokymo(si) platformos Eduten Playground mokymai

Šią savaitę vyko įvadinis projekto „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“ seminaras apie matematikos mokymo(si) platformą Eduten Playground, skirtas pirmų klasių mokytojams ir septintų klasių matematikos mokytojams. Mokymus vedė sertifikuotas švietimo lyderystės konsultantas, mokytojas ekspertas Norbertas Airošius.

Seminaro metu mokytojams pristatyta dirbtiniu intelektu paremta, sužaidybinta matematikos praktikų platforma Eduten Playground, kurios naudojimas pagreitina mokymo(si) procesą, motyvuoja mokinius atlikti užduotis žaidimų principu, pagerina jų savijautą ir pasiekimus. Matematikos platforma paremta realaus laiko analitika, kuri leidžia stebėti kiekvieno mokinio stiprybes ir silpnybes besimokant, o tai padeda mokytojams teikti individualizuotą pagalbą, diferencijavimo galimybes, tėvams – gauti detalią pažangos ataskaitą.

„Tiriant įvairias platformas, Eduten Playground – tai unikalus atvejis, kai visi reikalingi veiksniai yra vienoje vietoje. Ir užduotys, ir dirbtinis intelektas, ir diferencijavimo modulis. <…> Turinio biblioteka yra labai didelė, todėl mokytojai turi galimybę pasirinkti iš skirtingų užduočių, o svarbiausia, – nuolatos sekti gerėjančius mokinių pasiekimus“. – apie mokymo(si) platformą pasakojo Norbertas.

Ekspertas supažindino mokytojus su pagrindiniais platformos naudojimo įrankiais, mokinių motyvavimo elementais, analitikos ir diferencijavimo, personalizavimo galimybėmis, suomiško matematikos mokymo proceso pavyzdžiais bei konsultacijos ir pagalbos šaltiniais, kurie padės mokytojams lengviau perprasti naudojimąsi platforma. Mokymų metu dalyviams pristatytas naudojimosi programa vadovas, pademonstruotas bendrasis programos valdymas, įrankių reikšmės, interaktyvių pratimų pamokos.

Mokymuose dalyvavusių mokytojų klasėms bus skirtos Eduten Playground prenumeratos, o atlikus užduotis suteikiamos nemokamos ilgalaikės prenumeratos.