2020-01-31

“Įvadas į superviziją” jauniesiems mokytojams

“Ačiū už kokybę ir laiką mums!”

Taip jaunieji mokytojai dėkojo po „Įvado į superviją“, kurį vedė dr. Odeta Merfeldaitė.

Norėdami susipažinti su kitokiais būdais ieškant atsakymų į darbe kylančius iššūkius sausio 30 d. Vilniaus mokytojų namuose susirinko būrelis pradedančiųjų, pirmus metus dirbančių mokykloje, mokytojų.

Dr. O. Merfeldaitė džiaugėsi grupės atvirumu ir aktyviu dalyvavimu: „Supervizijoje nėra iš anksto numatytų temų. Supervizijos metu suteikiama galimybė puoselėti asmeninę profesinę psichohigieną sudarant saugią erdvę reflektuoti savo darbines dilemas, ieškoti išeičių iš keblių situacijų, tobulinti savo profesinį vaidmenį ir profesionalumą. Supervizijos metu analizuojamos dalyviams aktualios temos“.

Kokios problemos ar situacijos buvo nagrinėjamos užsiėmimo metu atskleisti nepavyko, nes buvo “pasirašytas” susitikimo konfidencialumo „paktas“.

Tačiau keliais mokytojų atsiliepimais apie vykusį užsiėmimą vis tik norėtųsi pasidalinti: „Patiko tikslingas temos/problemos išsikėlimas ir analizavimas“, „Puikiai sukurta dalinimosi ir pasitikėjimo atmosfera“, „Užsiėmimo vadovė – labai kompetentinga, puikiai reaguojanti ir atliepianti specialistė“, „…laiko skauduliams aptarti visada bus maža…“.

Užsiėmimui baigiantis mokytojai sutarė su lektore dėl tęstinių supervizijos mokymų, kurie planuojami vasario 12 d.

Projektą „Pradedantiesiems mokytojams“ finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.

Projektą įgyvendina Vilniaus švietimo pažangos centras