2020-12-15

Išversti du metodiniai leidiniai FabLab mokytojams

Vilniaus švietimo pažangos centro užsakymu FabLab dirbtuvėse dirbantiems mokytojams buvo išversti du metodiniai leidiniai. Leidinius vertė ir parengė Meškėnų laboratorija. Leidinius vertimui rekomendavo Vilniaus jėzuitų gimnazijos technologijų vyr. mokytojas Marius Narvilas.

Leidinys „Mokyklų FabLab ES: mokinių skaitmeninio sumanumo, verslumo ir novatoriškumo skatinimas. Metodiniai mokomosios skaitmeninės gamybos principai“ yra „Erasmus+“ programos finansuoto tarptautinio projekto vienas iš intelektinių produktų. Leidinyje pateikiami metodiniai principai yra dvejų metų bandymų ir tobulinimų kartu su mokytojais rezultatas. Leidinyje pristatomas dizainu grįstas požiūris į skaitmeninę gamybą bei mokymo ir mokymosi metodika, naudojant skaitmeninę gamybą ir dizainą.

Leidinys „Veiklos bendruomenės plėtra taikant skaitmeninę gamybą STEM švietime. Refleksija ir veiklų knyga“. Jame supažindinama su šiuolaikinėmis teorijomis aiškinančiomis, kaip mokiniai sužino apie skaitmeninės gamybos įrankius ir procesus; patarimais, kaip atlikti formuojamąjį vertinimą FabLab kontekste ir kt.

            

Leidinių vertimas yra viena iš projekto „Atvirų techninių kūrybinių FabLab dirbtuvių steigimas, įveiklinimas ir tinklo kūrimas Vilniaus mokyklose“ veiklų. Šios veiklos mokymų ir konsultacijų partneris – Meškėnų laboratorija.