2021-12-17

Istorijų pasakojimo jėga mokymo(si) procese

„Kūrybingumo ambasadorių“ mokymų kursas jau įpusėjo ir šią savaitę vyko ketvirtasis nuotolinis užsiėmimas Vilniaus mokytojams tema „STEAM A raidė: istorijų pasakojimas“. Šiuos mokymus vedė „Kūrybingumo mokyklos“ įkūrėjai – Vilniaus universiteto Filosofijos instituto profesorius Kristupas Sabolius ir komunikacijos specialistas Tomas Ramanauskas.

Profesorius Kristupas Sabolius susitikimą pradėjo nuo užduoties, skirtos mokytojams: sugalvoti stalo žaidimą, kurio esminė idėja būtų parazitavimas, kuomet vienas žaidimo dalyvis naudojasi kitu. Šiuo užduoties principu lektorius akcentavo ir pagrindinę susitikimo žinutę – kaip žinios, kurios ateina iš gamtos ir tiksliųjų mokslų gali būti siejamos su humanitariniais ar socialiniais mokslais.

Lektorius dalijosi įžvalgomis, jog STEAM žodyje dažnai pametama A raidė. Ši raidė jungia fenomenais grįstą ugdymą, kūrybingumą ir kritinį mąstymą, o viena iš svarbiausių jos atliekamų funkcijų – istorijų pasakojimas (storytelling’as). Istorijų pasakojimas ypatingas tuo, jog gali labiau įtraukti ir sudominti besimokantįjį, įdomiau perteikti faktus, kontekstą. „Kontekstą kuria istorinė situacija, būdas papasakoti, kaip mes matome aplinką, procesus, kurie vyksta šiandien.“ –  teigė Kristupas.

Anot Kristupo, gamtos ir tikslieji mokslai pasižymi unikaliomis istorijomis, tačiau ugdymo programose jos retai kada minimos, o jei ir apžvelgiamos, tai ypač paviršutiniškai.

Mokytojai sužinojo tris vaidmenis, kuriuose gali atsirasti istorijos pasakojimo (storytelling’o) pamokų metu – tai formulės ir teoremos, faktai apie mokslininkus ir išradėjus bei užduočių pateikimas. Lektorius pristatė ir keletą realių pavyzdžių, kaip istorijos galėtų būti kuriamos ir naudojamos mokomuosiuose dalykuose.

Komunikacijos specialistas Tomas Ramanauskas mokytojams pristatė svarbų faktą iš istoriko Yuval Harari knygos Sapiens. Knygoje minima, kad stipriausia ir iki šių dienų išlikusi gentis Homo Sapiens tapo pranašesne rūšimi prieš kitas dėl to, kad gebėjo pasakoti, kurti ir patikėti istorijomis. Gebėjimas kurti ir pasakoti istorijas lėmė ir atskirų bendruomenių kūrimąsi. Šiuo pavyzdžiu lektorius teigė, jog atvirkščiai nei faktų pasaulis, istorijos gali mus suartinti, o sujungus šiuos dalykus, tiek pasakojimas, tiek faktai gali tapti paveikesniu žinių perteikimo būdu.

Seminaro pabaigoje Kristupas pasakojo apie skirtingas istorijų siužeto formas, kurias galima pritaikyti istorijų pasakojimui. Tam, kad formuojamos istorijos mokiniams turėtų kontekstą, būtų įdomios, svarbu išsikelti tikslingus klausimus: kas rūpi šiam konkrečiam vaikui? Kuo domisi ši karta? Atsakymus padės suvokti analizė, kurios metu būtų nagrinėjami mokinių hobiai, kultūra, vertybės, lyderiai, gyvūnai, aplinka ir kt.

Toliau Kristupas mokytojams pristatė keletą istorijos pasakojimo pratimų pavyzdžių, kuriuose naudojami biologijos pamokose dėstomi dalykai.

Mokymų kurse dalyvaujantiems mokytojams linkime drąsos išlaisvinant kūrybiškumą ir pritaikant jį pamokose!