2021-06-08

Įsteigta viešoji įstaiga Vilniaus švietimo pažangos centras

2021 m. balandžio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimu, įsteigta viešoji įstaiga Vilniaus švietimo pažangos centras. 2021 m. birželio 1 d. įstaiga įregistruota Registrų centre.

Centras siekia dalyvauti formuojant Vilniaus miesto savivaldybės švietimo politiką ir ją įgyvendinti siekiant visapusės švietimo pažangos, skatinti pedagogų, specialistų ir kitų švietimo darbuotojų profesinių kompetencijų plėtojimą, inovacijų ugdymo įstaigose diegimą, teikti dalykinę metodinę pagalbą suinteresuotiems asmenims, suaugusiųjų neformalųjį švietimą.

Centras teikia paslaugas ir įgyvendina projektus, kurie prisideda prie strateginių Vilniaus miesto švietimo politikos tikslų.

Nuo 2017 m. kovo mėn. iki dabar centras buvo Vilniaus kultūros ir švietimo centro Vilniaus mokytojų namų padalinys. Padalinio vadovė – Genovaitė Kynė.

Vilniaus švietimo pažangos centro direktore, laikinai einančia pareigas, iki konkurso būdu bus paskirtas šios įstaigos direktorius paskirta Genovaitė Kynė. Genovaitė Kynė yra Edukologijos mokslų doktorantė, Švietimo lyderystės konsultantė, geografijos ir ekonomikos mokytoja ekspertė, geografijos vadovėlių ir mokymo priemonių autorė ir bendraautorė.

Šiuo metu Vilniaus švietimo pažangos centre dirba 11 darbuotojų. Centro buveinė – Vilniaus g. 39-1, LT-01119 Vilnius. Centro moto „Laimi tie, kurie idėjas įgyvendina“. Daugiau apie Vilniaus švietimo pažangos centrą: https://www.svietimopazanga.lt/

Vilniaus miesto savivaldybės informacija