2021-09-13

Intensyvi mokymų diena projekto „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“ dalyviams

Rugsėjo 9 d. vyko mokymai projekte „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“ dalyvaujančioms mokykloms. Mokymai vyko trimis srautais, juose buvo prisijungę 380 klausytojų.

Pirmajame sraute dalyvavę koordinatoriai mokyklose derino tolimesnius (o kai kas ir pirmus) projekto įgyvendinimo savo mokyklose žingsnius. Mokyklų mokytojai, naudojantys virtualią mokymo(si) sistemą Eduten Playground nuo 2021 metų sausio mėnesio, dalyvavo antrajame sraute. Mokytojai mokėsi sistemoje „perkelti“ mokinius į kitą klasę, sužinojo kokie atnaujinimai įdiegti Eduten Playground sistemoje, kaip individualizuoti ir diferencijuoti mokymą priskiriant mokiniams skirtingas užduotis (virtualioje mokymosi sistemoje Eduten Playground pateikiamos ne tik interaktyvios užduotys, bet ir pati mokymosi strategija).

Pavakarę į mokymus prisijungė gausiausias mokytojų būrys. Jame dalyvavo ne tik tie mokytojai, kurie Eduten Playground sistema pradės naudotis nuo šio rudens, bet ir visi kiti, kurie turėjo klausimų lektoriui. Mokymų lektorius Norbertas Airošius su didele kantrybe aiškino, mokė, atsakinėjo į mokytojų pateiktus bei pristatė parengtą sistemos naudotojo vadovą, kuriame smulkiai paaiškinta kaip naudotis Edute Playground sistema.

Antroji intensyvi mokymų ir konsultacijų diena projekto „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“ dalyviams – jau rugsėjo 16 d.

Sėkmės linkime visiems, kurie rinks matematikos mokymo(si) Eduten Playground trofėjus ir naudosis pažangos stebėsenos galimybėmis!

Nuo šių metų rugsėjo Vilniaus miesto mokykloms išdalinta net 18000 Eduten Playground prenumeratų.