2020-05-27

Informatikos ir technologinės kūrybos programos išbandymas pradinėse klasėse – dalyvaukite atrankoje

Gegužės 25 d. pristatėme projektą „Informatikos ir technologinės kūrybos ugdymo programos įgyvendinimas pradinėse klasėse“. Pristatyme dalyvavo per 100 Vilniaus miesto pedagogų, kurie susidomėjo galimybe išbandyti programą 2020–2021 mokslo metais.

Nuo šiandien iki 2020 m. birželio 20 d. priimame mokyklų, norinčių išbandyti „Informatikos ir technologinės kūrybos programą“, paraiškas.

Mokyklos, pageidaujančios dalyvauti projekte, turi pateikti prašymą. Prašymą pateikti reikia ant mokyklos blanko, nurodant: kodėl mokyklai svarbu dalyvauti projekte; kiek klasių (nurodant konkrečiai kiek 2, 3, 4) dalyvaus; kiek akad. val. per savaitę bus dirbama su kiekviena klase; ar vienu metu bus dirbama su visa klase, ar pogrupiais; kiek mokytojų dirbs pagal programą iš viso (jei su viena klase dirbs daugiau nei vienas mokytojas, tai kiek bus tokių atvejų); iš kokių lėšų mokytojams bus apmokama už pamokas.

Prašymus dėl dalyvavimo projekte iki 2020 m. birželio 20 d. (imtinai) reikia atsiųsti el. paštu: Asta.Morkuniene@vilnius.lt. Apie atrankos rezultatus atrankos dalyvius informuosime iki 2020 m. liepos 1 d.

Ko mokyklos gali tikėtis iš projekto?

  • Informatikos ir technologinės kūrybos ugdymo pradinėse klasėse programos.
  • Projekte dalyvaujantiems mokytojams (mokyklos mokytojų komandai) priskiriamo mentoriaus, kuris konsultuos dėl programos ir jos įgyvendinimo.
  • Galimybės mokytis ir kurti kartu su dalyvaujančiais projekte kolegomis (vyks įvadiniai užsiėmimai, skirti programos aptarimui, įgyvendinimo suplanavimui; refleksijų dienos; įsivertinimo renginiai).
  • Mokyklos bendruomenės sutelktumo (galimybė organizuoti veiklas, atsižvelgiant mokyklos poreikius, susijusius su projekto įgyvendinimu).
  • Patirti mokymo(si) džiaugsmą kuriant šiuolaikinį ugdymo turinį!

Ko tikimasi iš mokyklų projekto įgyvendinimo metu?

  • Įsipareigojimo visus mokslo metus (pasirinktose pradinio ugdymo klasėse) kartą per savaitę, vesti informatikos pamokas (visiems pasirinktų klasių mokiniams) min. vieną (pageidautina dvi)  val.
  • Apmokėjimo mokytojams už vedamas pamokas (iš Ugdymo plane numatytų valandų mokinių poreikiams tenkinti, neformaliajam švietimui skirtų lėšų, ar kitų finansavimo šaltinių).
  • Užtikrinti, kad pamokose būtų dirbama ne daugiau nei su 15 mokinių (galimos išimtys, atsižvelgiant į mokyklų poreikius ir galimybes).
  • Turėti tinkamą infrastruktūrą: kompiuterių klasę, internetą, operacinę sistemą ir veikiančią naršyklę kompiuteriuose (rekomenduojama „Chrome“ naršyklė).

Projekto tikslas – jau pradinėse klasėse padėti ugdyti vaikų informatinį mąstymą bei gebėjimus sumaniai ir kūrybiškai naudotis šiuolaikinėmis technologijomis. Projektą pradėsime šių metų rugsėjo 1 d. ir vykdysime visus ateinančius  mokslo metus.

 

Projektą organizuoja ir koordinuoja Vilniaus švietimo pažangos centras

Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė

Jei kiltų klausimų, susisiekite su projekto koordinatore Asta Morkūniene el. paštu asta.morkuniene@vilnius.lt arba tel. 8601 33792