2020-08-11

Individualios profesinės pagalbos planas – kiekvienam „Sugrįžtu mokyti“ projekto dalyviui

Šiais mokslo metais į Vilniaus mokyklas grįžta dirbti projekto „Sugrįžtu mokyti“ dalyviai, kurie dėl įvairių priežasčių buvo pasitraukę iš pedagogo profesijos. Kaip ir kiekvienam mūsų, šiems pašaukimą mokyti turintiems mokytojams sugrįžti į mokyklos gyvenimą ir profesinę veiklą po ilgesnio laiko tarpo yra iššūkis.

Vykdydamas savo misiją – sugrąžinti į profesiją tuos, kurie turi mokytojo pašaukimą, suteikiant jiems padrąsinimą bei individualią profesinę pagalbą – projektas „Sugrįžtu mokyti“ padės šiems mokytojams mokslo metus pradėti pasirengus. Kruopščiai atrinkti patyrę, norintys savo patirtimi dalintis pedagogai-mentoriai iki gruodžio mėnesio konsultuos kiekvieną projekto dalyvį pagal jam parengtą individualios profesinės pagalbos planą. Konsultacijų vertybinis pagrindas – abipusiu pasitikėjimu, patirties mainais bei įsigilinimu į sugrįžtančiojo mokytojo poreikius grįstas santykių kūrimas.

Liepos viduryje įvyko projekto „Sugrįžtu mokyti“ mentorių susitikimas, po kurio mentoriai iki pat rugsėjo 1 d. bendrauja ir su mokytojais aptaria, kokios individualios pagalbos jiems reikia prieš mokslo metų pradžią. Besiruošiant mokslo metams mentoriai padeda sugrįžtančiajam mokytojui susipažinti su Bendrosiomis programomis, vadovėliais, pasirengti ilgalaikius ir trumpalaikius planus, mokinių pažangos vertinimo principus.

Jau prasidėjus mokslo metams pagal mentoriaus ir mokytojo bendrai išsikeltus profesinės pagalbos tikslus mentorius padės mokytojui tobulinti darbą, dorotis su klasėje kylančiais iššūkiais, o mokytojui pageidaujant apsilankys ir jo vedamose pamokose, kad suteiktų profesionalų grįžtamąjį ryšį.

Mentorystė sugrįžtantiesiems mokytojams – tai tik vienas iš projekto „Sugrįžtu mokyti“ pagalbos elementų. Jau įvyko pirmasis projekto dalyvių susitikimas ir pirmieji mokymai, kurių pagrindinės nagrinėjamos temos buvo Mokytojo tapatumas ir Bendrosios ugdymo programos. Dar ketveri mokymai laukia projekto dalyvių rugpjūčio mėn. Jau kitą savaitę – rugpjūčio 18 ir 19 d. vyks mokymai, kurių metu bus aptariamos itin svarbios temos: ugdymo proceso planavimas bei vertinimas ir informacinių technologijų taikymas ugdymo procese. Visus šiuos mokymus organizuoja ir veda didžiulę mokytojų į mokyklas pritraukimo patirtį sukaupę VšĮ Mokyklų tobulinimo centras kartu su programa „Renkuosi mokyti!”. Tikime, kad profesinė pagalba sugrįžtantiems mokytojams, bus tvirtas pagrindas ir ramstis pasineriant į nuolat besikeičiančios mokyklos gyvenimą. Šiuose mokymuose taip pat dalyvaus ir projekto „Būsiu mokytoju“ dalyviai.