2020-06-29

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovų (pavaduotojų) forumo akimirkos

Mykolo Romerio universitete (MRU)  birželio 26 dieną įvyko Pavaduotojų Akademijos dalyvių susitikimai, kurie buvo organizuojami pagal šio universiteto edukologų adaptuotą Aktyvaus susirinkimo metodiką.

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų  vadovų (pavaduotojų) forume sveikinimo žodį tarė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausioji patarėja švietimo klausimais Alina Kovalevskaja, kurį sveikino atvykusius, džiaugiesi juos matydama, dėkojo už jų intensyvų darbą šiuo pilnu iššūkių visiems laikotarpiu bei dėkojo organizatoriams už sklandų darbą. Mykolo Romerio universiteto Senato pirmininkas dr. Romas Prakapas kalbėjo apie mokymąsi iš patirčių svarbą bei apgailestavo, kad šį kartą dėl higienos normų reikalavimų negalėjo pakviesti atvykti visų norinčių.

Forumo metu diskutuota apie ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų pavaduotojų nuotolinio ugdymo patirtį, jų veiklos ypatumus bei kompetencijų tobulinimo poreikius. Dalyvių buvo prašoma pasidalinti kritika apie nuotolinio ugdymo patirtį. Dalyviai teigė, kad pradžioje problema buvo technologijos, o paskui atsirado ir kitų giluminių dalykų, tokių kaip informacijos nepakankamumas apie nuotolinį ugdymą, negebėjimas atskirti asmeninį laiką nuo darbo laiko ir pan.

Pavaduotojai nemažai išvardino ir teigiamų nuotolinio ugdymo pusių, pvz. buvo atrasta daugiau laiko kvalifikacijos tobulinimui, pedagogai labai džiaugiesi ir aktyviai naudojosi nemokamais nuotoliniais mokymais. Forumo dalyviai teigė, kad pedagogai padarė didžiulę asmeninę pažangą – patobulėjo jų komandinio darbo įgūdžiai, pakilo pasitikėjimas savo galiomis, sustiprėjo kolektyvas ir bendrystė.

Forumo dalyviai teigia, kad labai juos pastiprino šeimos, kurios atvirai džiaugėsi pedagogų darbu, o kai kurie tėvai dėkojo netgi raštu! O labiausiai nustebo, kad vaikai „veržėsi į darželius“, „netgi lopšelinukai“. Taip pat dalyviai labai vertina ir dėkoja, už Vilniaus miesto savivaldybės laiku išmokėtas algas visiems darbuotojams.

Forumo dalyviai suformulavo ir savo pasiūlymus Savivaldybei, tarp kurių yra poreikis apmokyti pedagogus dirbti su įvairiomis mokymosi platformomis bei prašo instrukcijų ir mokymų, kaip elgtis ekstremalios situacijos metu, taip pat turi būti ypatingas dėmesys teikiamai kompleksinei pagalbai ugdant specialiuosius poreikius turinčius vaikus. Pavaduotojų nuomone kiekvienas pedagogas turėtų būti aprūpintas personaliniu nešiojamu kompiuteriu.

Pavaduotojai teigė „supratom, kad labai mylim savo darbą ir labai norim dirbti!!!“ O pats svarbiausias iškeltas klausimas pabaigoje – “kada vėl susitiksime”?