2020-11-23

Į pagalbą pradedantiesiems ugdymo įstaigų vadovams – du VŠPC projektai

Sakoma, kad gera pradžia – pusė darbo. Apie gerą pradžią svajoja visi pradedantieji ugdymo įstaigų vadovai. Vilniaus švietimo pažangos centro ketverius metus gyvuojantys 2 projektai „Vilniaus mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų pradedančiųjų vadovų ir jų mentorių tinklo kūrimas“ padeda šiems vadovams sėkmingai startuoti ir naviguoti lyderystės vandenyne, įgyjant efektyvaus vadovavimo ugdymo įstaigai kompetencijas.

Visi pradedantieji vadovai nuo pirmųjų darbo dienų turi mentorius – patyrusius vadovus, su kuriais gali konsultuotis ir ieškoti geriausių problemų sprendimo būdų. Pradedantiesiems vadovams vyksta tiksliniai mokymai. Patyrę vadovai dalyvauja Mentorystės programoje, reflektyviuosiuose mokymuose ir padeda pradedantiesiems vadovams eiti vadovavimo keliu. Šiais metais projektuose dalyvauja 12 pradedančiųjų ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų ir 20 mentorių bei 9 pradedantieji mokyklų vadovai ir 22 mentorių.

Lapkričio 23 d. prasideda mokymų ciklas naujai pradėjusiems dirbti ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams. Šis ciklas, kurį sudaro įžanginis bei baigiamasis renginiai ir 4 nuotoliniai  susitikimai, padės sustiprinti vadovavimo gebėjimus. Programos lektoriai: Dr. Aurimas Juozaitis, Kotryna Gotberg bei ikimokyklinio ugdymo vadovai – praktikai.

Šie metai išskirtiniai, iššūkiais ne tik patyrusiems vadovams, bet ir visam švietimui dėl pandemijos ir staigaus prisitaikymo dirbti kitaip – nuotoliniu būdu. Kai kuriems ugdymo įstaigų vadovams, tai ir pirmieji vadovavimo metai. Tik drauge ir susitelkę galime tuos iššūkius įveikti.

Projektus finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė, koordinuoja Vilniaus švietimo pažangos centras, o įgyvendina – Mokyklų tobulinimo centras.