2020-10-06

Gimnazijų gamtos mokslų mokytojai tobulina kompetencijas ir rengiasi darbui naujose laboratorijose

Šiais mokslo metais penkiose Vilniaus miesto gimnazijose įrengiamos gamtos mokslų laboratorijos, siekiant sudaryti sąlygas kokybiškam gamtamoksliniam ugdymui(si) bei paskatinti mokinių domėjimąsi moksline-tiriamąja veikla.

Kol gimnazijose vyksta laboratorijų įrengimo darbai, mokytojai dalyvauja tiksliniame mokymų cikle Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto ir Jungtinės gyvybės centro bei Vilniaus Gedimino technikos universiteto laboratorijose. Mokymuose ekspertų komanda mokytojus supažindina su įvairių priemonių ir prietaisų panaudojimo galimybėmis ugdymo procese, metodais. Mokymuose gilinamasi, kaip atlikti tiriamuosius darbus, dalijamasi gerąja patirtimi.

Spalio 2-3 dienomis įvyko praktiniai mokymai apie spektrofotometrus, temperatūros, dujų ir kt. jutiklių prijungimą, valdymą ir duomenų apdorojimą. Mokytojai sužinojo apie vidinius mobiliųjų įrenginių jutiklius, jų panaudojimo galimybes, mobiliąsias aplikacijas ir nemokamas kompiuterines programas jutiklių valdymui. Tai didelė pagalba, kai dalis mokyklų dirba derindamos nuotolinį mokymosi būdą su tradiciniu.

Spalio 7 d. mokytojai susitiks mokymuose apie mikrovaldiklius, kuriuose sužinos apie jų pritaikymą fizikos, chemijos, biologijos pamokose.  O spalio 10 d . bus skirta pažinčiai su priemonėmis biotechnologijų eksperimentams bei mikroorganizmų (bakterijos, mielės, mikrodumbliai) kultivavimo galimybėmis mokykloje.

Pasirengti darbui šiuolaikiškoje laboratorijoje mokytojams padeda VU dėstytojai dr. Ramūnas Skaudžius ir dr. Paulius Lukas Tamošiūnas bei VGTU lektorius Gintaras Jonaitis.