2021-10-20

Fizinio ugdymo mokytojams – seminaras apie patirtinį ugdymą ir nuotykiai mieste

Šią savaitę įvyko projekto „Fizinio ugdymo pamokų kokybės tobulinimas mokykloje“ praktinis seminaras apie patirtinio ugdymo lauke galimybes. Jį vedė darbo su bendruomenėmis ekspertas Paulius Godvadas.

Seminaro metu, projekte dalyvaujančių mokyklų fizinio ugdymo ir pradinių klasių mokytojai išbandė patyriminę veiklą „Miesto nuotykiai“, susipažino su patirtinio ugdymo lauke (outdoors) kitomis formomis, aiškinosi patirtinio ugdymo metodo esminius principus, žingsnius ir sužinojo, ko reikia norint dalį fizinio ugdymo paversti patirtiniu ugdymu  lauko sąlygomis.

Praktinės seminaro dalies metu, dalyviai įsitraukė į interaktyvias veiklas,  pasiskirstę komandomis pradėjo kelionę po Vilniaus senamiestį, kur turėjo atlikti ne mažiau nei  6 iš 10 pateiktų užduočių. Mieste mokytojai eksperimentavo, tyrinėjo, atrado naujus potyrius ir džiaugsmą kartu su savo bendražygiais. Po šios veiklos, projekto dalyviai skyrė laiko refleksijai, dalinosi tarpusavio įspūdžiais, emocijomis.

„Nesitikėjau, kad bus taip linksma, man labai patiko“. „Nuostabi komanda, labai džiaugiuosi, buvo smagu“. „Nesijautė, kad dirbame – tai buvo laikas, praleistas su šventine, teigiama nuotaika“.

Džiugiais atsiliepimais po praktinių užduočių dalinosi fizinio ugdymo mokytojai.

Antroji programos dalis buvo skirta bendram aptarimui bei žinių gilinimui, kaip patirtinį ugdymą pritaikyti savo tiesioginiame darbe, organizuojant fizinį ugdymą. Pristatytas ir aptartas  patirtinio ugdymo procesas, kuris susideda iš veiklos (patyrimo), tyrinėjimo (refleksijos), išvadų formulavimo, tikrinimo ir eksperimentavimo. Praktinių užduočių atlikimo metu, projekto dalyviai įsitraukė į naudingą mokymuisi patyriminę veiklą, reflektavo ir tyrinėjo įvykusius reiškinius, vadovaudamiesi patirtimi formulavo išvadas, kurios pritaikomos ir naudojamos tolimesnėje praktikoje.

Visiems mokytojams linkime drąsos ir atvirumo naujoms idėjoms, pasiryžimo mokytis reflektuojant patirtį ir bendradarbiaujant!

Projektas „Fizinio ugdymo pamokų kokybės tobulinimas mokykloje“ įgyvendinamas siekiant, kad Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose organizuojamas fizinis ugdymas būtų suteikiantis mokymosi patirtį, kuri įgalintų mokinius būti fiziškai aktyviais visą gyvenimą. Projektas vyksta 2021–2022 m.m.