2021-05-25

Fizinio ugdymo mokytojai tobulinosi mokinių vertinimui skirtame seminare

Jei nekeisime, kaip vertiname – nieko nepakeisime“ – sako Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos, Edukologijos instituto profesorė Aušra Kazlauskienė. Norėdami fizinio ugdymo mokytojams padėti keisti(s), pakvietėme į seminarą apie mokytis padedantį vertinimą.

Lektorė Aušra Kazlauskienė mokytojams papasakojo apie formuojamąjį vertinimą bei jo svarbą ugdymo procese, pristatė ir detaliai aptarė mokymo(si) uždavinio formulavimo ypatumus, uždavinio ir vertinimo sąsajas. Fizinio ugdymo mokytojai sužinojo, kaip tinkamai suformuluoti uždavinį, kad šis prisidėtų prie norimų tobulinti kompetencijų. Taip pat, jog derėtų vertinti tai, kokį mokymo(si) rezultatą „užprogramuojame“ uždavinyje.

Linkime gausiai seminare dalyvavusiems mokytojams pasinaudoti seminaro medžiaga ir lai vertinimas būna vedantis link asmeninės pažangos, padedantis mokytis!