2019-11-21

Du Vilniaus mokytojai inovatyviausių Lietuvos mokytojų septintuke!

Ceremonija „Inovatyviausių mokytojų apdovanojimai 2019“. ŽEF nuotrauka.

Valdovų rūmuose įvyko inovatyviausių mokytojų iš visos Lietuvos apdovanojimai. Iš 200 nominantų buvo išrinkti ir apdovanoti 7 mokytojai skirtingose nominacijų kategorijose: pradinių klasių, kalbų, matematikos ir informatikos, biologijos ir chemijos, fizikos, menų ir technologijų, socialinių dalykų. Vadinasi, konkursas buvo solidus – kone 30 pretendentų į vieną vietą!

Inovatyviausia matematikos ir informatikos mokytoja – Snieguolė Bagočienė iš Vilniaus „Sietuvos“ progimnazijos. ŽEF nuotrauka.

Net du iš septynių apdovanotų mokytojų dirba Vilniaus mokyklose, tai – Snieguolė Bagočienė iš Vilniaus „Sietuvos“ progimnazijos, tapusi inovatyviausia matematikos ir informatikos mokytoja bei Donatas Kriukas iš Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos, tapęs inovatyviausiu menų ir technologijų mokytoju. Abu šie mokytojai taip pat aktyviai dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybės inicijuotame ir finansuojamame projekte „Atvirų techninių kūrybinių FabLab dirbtuvių steigimas Vilniaus mokyklose“.

Inovatyviausiu menų, technologijų mokytoju pripažintas Donatas Kriukas iš Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos. ŽEF nuotrauka.

Taip pat ceremonijos metu inovatyviausiu biologijos ir chemijos mokytoju pripažintas Nerijus Medeišis, Šiaulių raj. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija; inovatyviausia fizikos mokytoja – Saulė Paulikienė, Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla; inovatyviausias kalbų mokytojas (gimtosios ir užsienio) – Rytis Jezukevičius, Kauno Jono Jablonskio gimnazija; inovatyviausia pradinio ugdymo mokytoja – Danguolė Savičienė, Visagino „Verdenės“ gimnazija; inovatyviausia socialinių dalykų mokytoja (istorija, pilietiškumas, geografija, ekonomika, dorinis ugdymas) –  Angelė Pakamorienė, Gargždų „Minijos“ progimnazija. Metų mokyklos vadovu pripažintas Rimtautas Pečeliūnas, Šiaulių Gytarių progimnazija.

Vilniaus švietimo pažangos centro komanda nuoširdžiai sveikina visus apdovanotus inovatyviausius mokytojus, dėkoja už jų nuoširdų ir kūrybingą darbą mokyklose bei linki visada išlikti tokiais, iš kurių pavyzdžio norėtųsi mokytis!